'Ανοιχτή' σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Εκπαιδευτική Στήριξη του προγράμματος 'Δικτυωθείτε'

Σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επεκτείνεται πλέον η 'Εκπαιδευτική Στήριξη' του προγράμματος 'Δικτυωθείτε', ανεξαρτήτως από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και με μόνη προϋπόθεση να διαθέτουν υπολογιστή και σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

Το Πρόγραμμα 'Δικτυωθείτε' έχει σκοπό να εντάξει μέχρι το 2005 τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και τις σύγχρονες πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) σε 50.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Με βάση τη εμπειρία προηγουμένων προγραμμάτων που έχουν αποδείξει ότι τα μηχανήματα δεν ωφελούν χωρίς εξοικείωση με την τεχνολογία, παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού το πρόγραμμα προβλέπει την προσφορά δωρεάν εκπαιδευτικής στήριξης που υλοποιείται στο πλαίσιο ξεχωριστής δράσης. 

Μέχρι πρότινος, δικαίωμα συμμετοχής στην 'Eκπαιδευτική Στήριξη' είχαν μόνο οι επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στο 'Δικτυωθείτε' και είχαν λάβει οικονομική ενίσχυση για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με το νέο καθεστώς, αίτηση για συμμετοχή στην 'Εκπαιδευτική Στήριξη' μπορούν να υποβάλλουν όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα 'ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ', αρκεί να διαθέτουν υπολογιστή και σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Στον επίσημο δικτυακό κόμβο του προγράμματος http://www.go-online.gr oι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής, καθώς επίσης να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής παρέχεται ένα πακέτο συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει: 
- Επί τόπου επισκέψεις στην έδρα της ΜΜΕ από Συμβούλους Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ) χωρίς χρέωση 
- Διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και το η-επιχειρείν. 
- Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό μέσω helpdesk. 

Έως σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του Διαδικτύου 6.000 στελέχη επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι η Εκπαιδευτική Στήριξη του 'Δικτυωθείτε' επιλέχθηκε πρόσφατα ως πρότυπο καλής πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η 'Εκπαιδευτική Στήριξη' υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) στις 13 περιφέρειες της χώρας, μέσα από ενώσεις φορέων στις οποίες συμμετέχουν τα τοπικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρείες και άλλοι φορείς. Γενικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δυνατότητες που προσφέρει παρέχονται μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος www.go-online.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση info@goonline.gr και μέσω πανελλαδικής ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας στο 801-11-46638. 

Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος 'Δικτυωθείτε' στο πλαίσιο του οποίου έχουν ενισχυθεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 10 χιλιάδες επιχειρήσεις και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες συνολικού προϋπολογισμού 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει τις 20.000 μέχρι το τέλος του 2003.

Στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος, έγιναν σημαντικές τροποποιήσεις στον κανονισμό, απλοποιήθηκε και επιταχύνθηκε η διαδικασία ένταξης . Σήμερα, η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα γίνεται με μια απλή μονοσέλιδη αίτηση, η υλοποίηση του έργου μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, και η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται κατά μέσο όρο εντός 15 ημερών από την ημέρα υποβολής τους. Από τις αρχές του 2004 με την έναρξη υλοποίησης της Β'' Φάσης του προγράμματος, σχεδιάζονται και νέες βελτιώσεις, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό και να αναβαθμιστούν οι τεχνολογικές λύσεις που προωθούνται.

Μάθετε Περισσότερα