Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο

20.05.2003

Εκδήλωση για την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις από την ΕΕ, τα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο πραγματοποιείται στις 17-18 Νοεμβρίου 2003, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO. Η εκδήλωση 'Balkan and Black Sea Partnership 2003' διοργανώνεται από το Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο (ΔΙΠΕΚ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ, των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου, η εισροή κεφαλαίων, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση της τεχνογνωσίας στις εμπλεκόμενες περιοχές. 

Η εκδήλωση αναμένεται να φιλοξενήσει 150 επιλεγμένες επιχειρήσεις από τη Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Σερβία και Μαυροβούνιο, Τουρκία, Ουκρανία, Γεωργία και Νότιο Ρωσία, καθώς και εταιρείες από την ΕΕ, τις χώρες PHARE και άλλα κράτη της Μεσογείου που δραστηριοποιούνται στους τομείς Δομικών Υλικών και Κατασκευών, Τροφίμων - Ποτών, Ένδυσης, Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Εργαλείων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές συναντήσεις με στόχο την προώθηση υπεργολαβιών, συμφωνιών αντιπροσώπευσης, κοινοπραξιών, τεχνογνωσίας, δικτύων διανομής, εμπορικών συμφωνιών, στρατηγικών σχεδιασμών και κοινοπραξιών κατασκευαστικών προγραμμάτων. 

Παρουσιάζοντας το 'Balkan and Black Sea Partnership 2003' σε συνέντευξη τύπου, ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Λοβέρδος τόνισε πως μπορεί να λειτουργήσει ως ιδεατή γέφυρα μεταξύ των επιχειρήσεων των χωρών των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας από τη μία πλευρά, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη, με στόχο το αμοιβαίο όφελος, την κινητοποίηση των αγορών και την ενεργοποίηση αδρανών συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την ανάπτυξη. 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΔΙΠΕΚ, κ. Δημήτρης Μπακατσέλος, υπογράμμισε πως η συστηματοποιημένη και τακτική πολιτική στήριξης της προσπάθειας διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί ανάγκη για τις περιοχές αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παροχή ηλεκτρονικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, με στόχο την εδραίωση της επικοινωνίας τους και μετά το τέλος της εκδήλωσης και τη διαμόρφωση νέων συνεργασιών. 

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Ευγένιος Πλαλής, αναφέρθηκε στο 1ο Βαλκανικό Partenariat που πραγματοποιήθηκε πριν από τρία χρόνια και αποτέλεσε την αφορμή για 1.650 προγραμματισμένες συναντήσεις επιχειρήσεων. 'Είναι αδύνατο να βρεις', υπογράμμισε, 'μέσα σε δύο μέρες τόσο πολλές επιχειρήσεις από διαφορετικές χώρες συγκεντρωμένες στον ίδιο χώρο'. 

Σημειώνεται πως οι εκθέτριες επιχειρήσεις θα επιλεγούν με κριτήριο τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, την πρόσβασή τους σε κανάλια διανομής εντός των χωρών τους και τις δυνατότητες ανάπτυξης που παρουσιάζουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κατάλογος των επιχειρήσεων αυτών θα είναι έτοιμος μέχρι τον Αύγουστο του 2003.

Πληροφορίες:
Γραμματεία εκδήλωσης
Πλατεία Μοριχόβου 1
54625, Θεσσαλονίκη
Tηλ.: 2310 535333,
Fax: 2310 543232,
e-mail: bbsp@seve.gr