Διεθνής Διάκριση ΟΗΕ για το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη '1502'

Παγκόσμιο βραβείο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έλαβε το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που παρέχεται από τον ΟΤΕ, για το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω του call center '1502'. Η διάκριση αυτή ενδυναμώνει το κύρος του ΟΤΕ στη διεθνή τηλεπικοινωνιακή αγορά, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός στον πολίτη. 

Στόχος του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη '1502' είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, κυρίως όσον αφορά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο Τομέα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το call center δέχεται τηλεφωνικά αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, οι οποίες καταχωρούνται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται αυτόματα, on line, στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Στη συνέχεια, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να παραλάβει τα εν λόγω πιστοποιητικά, είτε προσωπικά από τη δημόσια αρχή στην οποία απευθύνθηκε είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση που είχε δηλώσει.

Η λειτουργία της υπηρεσίας, που είναι πιστοποιημένη με ΙSΟ 9002, ξεκίνησε το 1998. Η τεχνογνωσία του οργανισμού, το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, η διαρκής εκπαίδευση και η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΟΤΕ, η οποία επιβεβαιώνεται από τη συνεχή αύξηση των κλήσεων που δέχεται η υπηρεσία και των πιστοποιητικών που εκδίδονται. Ενδεικτικά αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια του 2002, το call center έλαβε 658.870 κλήσεις, μέσω των οποίων εκδόθηκαν 338.991 πιστοποιητικά. 

Η Υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά 08:00-22:00 και εξυπηρετεί πολίτες από όλη την Ελλάδα. 
 

Μάθετε Περισσότερα