'Αγροτικό Δικτυωθείτε': Στο Διαδίκτυο Αγρότες και Αλιείς με το νέο πρόγραμμα του ΕΠ 'Κοινωνία της Πληροφορίας'

Στην εισαγωγή των Ελλήνων αγροτών και αλιέων στην ψηφιακή εποχή στοχεύει το πρόγραμμα ' Αγροτικό Δικτυωθείτε', του οποίου η εφαρμογή ξεκινά εντός του τρέχοντος μηνός στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας'.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διατεθούν συνολικά κονδύλια ύψους 15,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση αγροτών και αλιέων στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής.

Η πρώτη πρόσκληση του προγράμματος, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2003, αφορά την ενίσχυση αγροτικών επιχειρήσεων για την αγορά του απαραίτητου υλικού, λογισμικού και δικτύωσης. 

Ειδικότερα, το πακέτο αγαθών και υπηρεσιών που καλύπτει η ενίσχυση αφορά:
 

  • Αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού (ηλεκτρονικός υπολογιστής, modem, κ.λπ. )
  • 12μηνη σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Δωρεάν εκπαίδευση στο χώρο του δικαιούχου από Συμβούλους Υποστήριξης Καθοδήγησης (ΣΥΚ) στην αξιοποίηση του Διαδικτύου και της πληροφορικής στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα
  • 12μηνη σύνδεση με εξειδικευμένο δίκτυο ενημέρωσης για θέματα αγροτικής οικονομίας (παρακολούθηση και ενημέρωση για την εξέλιξη των τιμών και των τάσεων της αγοράς των παραγόμενων προϊόντων, των κλιματολογικών συνθηκών, των τεχνικών ζητημάτων παραγωγής, κ.α.)

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 1.040 ευρώ ανά δικαιούχο, δηλαδή περίπου το 80% του συνολικού κόστους του πακέτου που έχει εκτιμηθεί στα 1.300 ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα ενισχυθούν περίπου 11.000 αγρότες και αλιείς σε πανελλήνια κλίμακα, μετά από αίτηση για υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα χρηστών των νέων τεχνολογιών στους συγκεκριμένους κλάδους, η οποία θα τονώσει την επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια και θα συμβάλει στην αναβάθμιση της αγροτικής οικονομίας. 

Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας, και συγκεκριμένα η Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου για τη Διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων. Για λόγους ταχύτερης διεκπεραίωσης, τη διαχείριση των ενισχύσεων που θα δοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να αναλάβει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διαχειρίζεται τις ανάγκες πληρωμών του αγροτικού τομέα.