Βραβείο IST: 700.000 ευρώ σε καινοτόμες Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε τεχνολογίες της Κοινωνίας  της Πληροφορίας, και υπάρχει η δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησής τους, θα διεκδικήσουν το ευρωπαϊκό βραβείο IST ( Information Society Technologies), που διοργανώνεται για ένατη χρονιά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τεχνολογιών και Μηχανικής (European Council of Applied Sciences, Technologies and Engineering, Euro-CASE), με την υποστήριξη του προγράμματος IST της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος του ευρωπαϊκού βραβείου IST είναι η ανάδειξη και προβολή των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν την ευρωπαϊκή καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  Ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις, από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένα κράτη, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 15 Μαΐου 2003, εφόσον το προϊόν ή η υπηρεσία βρίσκεται σε ευαπόδεικτο στάδιο επίδειξης (εάν το προϊόν/υπηρεσία βρίσκεται ήδη στην αγορά, η εμπορική του εκμετάλλευση πρέπει να έχει ξεκινήσει μετά την 1η Ιουνίου 2001).

Το ευρωπαϊκό βραβείο IST περιλαμβάνει δύο στάδια αξιολόγησης. Αρχικά, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιλεγμένη από το Συμβούλιο Euro-CASE, θα απονείμει σε είκοσι νικητές τίτλο διάκρισης (European IST Prize Winners Certificate) και χρηματικό έπαθλο αξίας 5.000 ευρώ. Στη συνέχεια, η Ανώτατη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Βραβείου IST, που αποτελείται από αναγνωρισμένους ανεξάρτητους Ευρωπαίους κριτές, θα επιλέξει τους τρεις νικητές του μεγάλου βραβείου (Grand Prize Winners), που θα λάβουν το τρόπαιο του ευρωπαϊκού βραβείου καθώς και 200.000 ευρώ.

Εκτός από τα χρηματικά βραβεία, οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, με εκτενή τρόπο σε πολλά μέσα ενημέρωσης. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης IST 2003, στο Μιλάνο, Ιταλία, στις 2-4 Οκτωβρίου 2003.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αφορούν τόσο την τεχνική αριστεία και το καινοτόμο περιεχόμενο, όσο και το στρατηγικό επιχειρηματικό πρόγραμμα, τις δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, την εμπορική αξία, τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας και το άνοιγμα νέων αγορών, τη συμβολή στην αποδοχή και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα τεχνολογίας των πληροφοριών και τα αναμενόμενα κοινωνικά οφέλη.

Κατά την περίοδο 1995-2003, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ανέρχεται σε 2.295, με ενδιαφερόμενους φορείς από 31 χώρες. Υψηλό ποσοστό των φορέων που διακρίθηκαν (80%) προέρχεται από το χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ενώ κύρια χαρακτηριστικά τους είναι, κατά μέσο όρο, η δημιουργία 25 νέων θέσεων εργασίας ανά έτος και ο διπλασιασμός των κερδών τους κάθε δεύτερο χρόνο.

Παραπάνω πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής διατίθενται στο δικτυακό τόπο του βραβείου (www.ist-prize.org). Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν αποσταλεί στο Euro-CASE, μέχρι τις 15 Μαΐου 2003 (17:00 ώρα Γαλλίας), στην παρακάτω διεύθυνση:

Euro-CASE
28, rue St. Dominique F-75007 Paris - France
Tel: +33 1 53 59 53 40 Fax: +33 1 53 59 53 41
E-mail: mail@ist-prize.org
http://www.ist-prize.org

Μάθετε Περισσότερα