Δόθηκε το πράσινο φως για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

27.06.2003

Μετά την έγκριση των ειδικών προγραμμάτων του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα, από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την έναρξη του προγράμματος και την ανακοίνωση των πρώτων προκηρύξεων για υποβολή προτάσεων το Νοέμβριο του 2002.

Το Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, ενέκρινε τα πέντε ειδικά προγράμματα του 6ου ΠΠ, συνολικού προϋπολογισμού 17,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τα προγράμματα:

  • Εστίαση και ολοκλήρωση της κοινοτικής έρευνας
  • Δόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
  • Ενίσχυση των βάσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
  • Δραστηριότητες Kοινού Κέντρου Έρευνας
  • Πυρηνική ενέργεια (Εuratom)

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Α. Τσοχατζόπουλο, ο οποίος συμμετείχε στο Συμβούλιο, η έγκριση της χρηματοδότησης των πέντε μεγάλων ειδικών προγραμμάτων που αφορούν την έρευνα και την τεχνολογία θα συνεισφέρει στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, που συγκροτείται πλέον ενιαία για όλη την Ευρώπη και σημαίνει πλήρη ελευθερία διακίνησης προγραμμάτων και ερευνητών.

Ο Α. Τσοχατζόπουλος πρόσθεσε ότι η έγκριση των προγραμμάτων καθυστέρησε εξαιτίας διαφορετικών απόψεων στα κράτη μέλη για τα θέματα ηθικής που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών ζωής και της βιοτεχνολογίας. Μετά όμως από ενέργειες της Δανικής Προεδρίας, και με τη βοήθεια της ισπανικής πλευράς, επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός, ώστε να ξεπεραστούν οι ενστάσεις που υπάρχουν από διάφορες πλευρές πάνω στα συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα, οι τελευταίες συζητήσεις του Συμβουλίου Υπουργών και του Κοινοβουλίου είχαν επικεντρωθεί κυρίως στο θέμα της χρηματοδότησης της έρευνας επί των ανθρωπίνων έμβρυων και των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, δεδομένου ότι η εθνική νομοθεσία πολλών κρατών, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία, απαγορεύει τέτοιου είδους έρευνα. Τελικά, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν θα υπάρχει κοινοτική χρηματοδότηση στην έρευνα επί των ανθρωπίνων έμβρυων και των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, μέχρι το Δεκέμβριο του 2003. Mέχρι τότε όμως θα πρέπει να έχει υποβληθεί πρόταση από την Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, σχετικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς που θα πρέπει να διέπουν τη χρηματοδότηση της έρευνας σε αυτό τον τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 6ο ΠΠ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ευρωπαίων ερευνητών, καθώς αποτελεί βασική πηγή χρηματοδότησης των ερευνητικών φορέων -ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια - όλων των κρατών μελών αλλά και των υποψηφίων χωρών, για την περίοδο 2002-2006.