Πράσινο φως από την Κομισιόν για EΛΕΥΘΩ και ΑΚΜΩΝ

27.06.2003

Στο τελικό στάδιο της υλοποίησης προχωρούν μετά από πολύμηνη καθυστέρηση τα προγράμματα ΕΛΕΥΘΩ και ΑΚΜΩΝ, με την άρση και των τελευταίων επιφυλάξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από τις διαδοχικές παρεμβάσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Ειδικότερα, την προφορική έγκρισή τους για την απεμπλοκή του προγράμματος ΑΚΜΩΝ (Ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών με τη συμμετοχή χρηστών) έδωσαν οι υπηρεσίες της Κομισιόν, δεχόμενες ότι δεν τίθεται ζήτημα ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.

Εξάλλου, οι υπηρεσίες της ΓΓΕΤ προχωρούν στην κατάρτιση των συμβάσεων με τρεις ενδιαφερόμενους που έχουν καταθέσει προτάσεις στο πλαίσιο του σκέλους του προγράμματος ΕΛΕΥΘΩ για τα Τεχνολογικά Πάρκα, μετά την έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν στις αρχές Οκτωβρίου. Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες προτάσεις είχαν κατατεθεί με την εκκίνηση του ΕΠΑΝ, εν αναμονή της τελικής έγκρισης του προγράμματος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Με την υπογραφή της σχετικής απόφασης, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, από τον αρμόδιο Επίτροπο Μάριο Μόντι, σύμφωνα με πηγές της ΓΓΕΤ, αίρεται η εμπλοκή, και οι προτάσεις, με αιτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 4 δισ. δρχ, θα μπορέσουν να προχωρήσουν στο στάδιο της υλοποίησης, αφού γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινότητας, οι οποίες αφορούν ορισμένα σημεία σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες.

Προτάσεις για τη δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων έχουν υποβληθεί από την εταιρία I-VENT (με συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας) και, σύμφωνα με πληροφορίες, από δύο άλλους φορείς, εκ των οποίων ο ένας από την Αθήνα και ο άλλος από τη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι θα υπάρξει νέος κύκλος προκήρυξης για το πρόγραμμα ΕΛΕΥΘΩ από το επόμενο έτος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξει προδημοσίευση από πλευράς της ΓΓΕΤ.

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν ανώνυμες εταιρείες ή ΕΠΕ, για ενίσχυση στη δημιουργία και επέκταση θερμοκοιτίδων, καθώς και στην απόκτηση υλικών ή άυλων μέσων που θα συμβάλλουν στην επώαση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης. Ο προϋπολογισμός κάθε αιτήματος για ενίσχυση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 1 εκατ. ευρώ.

Για το σκέλος των Τεχνολογικών Πάρκων, δεν έχουν υποβληθεί ακόμη προτάσεις, ωστόσο, ενδιαφέρον για τη δημιουργία Τεχνολογικών Πάρκων στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών έχουν εκδηλώσει οι δύο σύνδεσμοι των επιχειρήσεων πληροφορικής, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας στα Μεσόγεια και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο των προκηρύξεων της ΓΓΕΤ (σχέδια προκηρύξεων) για τα προγράμματα ΕΛΕΥΘΩ και ΑΚΜΩΝ παρέχονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

ΕΛΕΥΘΩ - Πρόγραμμα θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων έντασης Ε&Τ γνώσης
http://www.gsrt.gr/html/calls/efa/eleutho/thermokoit/call_gr.html

ΕΛΕΥΘΩ - Πρόγραμμα Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων
http://www.gsrt.gr/html/calls/efa/eleutho/texnpark_eleutho/call_gr.html

ΑΚΜΩΝ - Πρόγραμμα για την ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών με τη συμμετοχή χρηστών
http://www.gsrt.gr/html/calls/efa/akmon/call_gr.html