Χρήση των νέων τεχνολογιών επεξεργασίας της πληροφορίας στη Δημόσια Διοίκηση

Οι νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη Δημόσια Διοίκηση ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) στις 22 Μαϊου 2002 στην Αθήνα. Kατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τεχνολογίες όπως η μηχανική μετάφραση, οι μεταφραστικές μνήμες, η αναγνώριση φωνής, η παραγωγή συνθετικής ομιλίας, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, οι τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου, η στενοτυπία, η δημιουργία θησαυρών, τα συστήματα διόρθωσης λαθών καθώς και τεχνολογίες καθολικής πρόσβασης.

Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν στα περιβάλλοντα διαχείρισης της πληροφορίας που χρησιμοποιεί η δημόσια διοίκηση, συμβάλλοντας στην αύξηση των αποτελεσμάτων των συστημάτων αυτών και στη βελτίωση της παραγωγικότητας των διαφόρων υπηρεσιών . Οι ενημερωτικές ομιλίες για τα διάφορα θέματα συνοδεύονταν από παρουσιάσεις λειτουργικών εφαρμογών και συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των τεχνολογιών αυτών στην καθημερινή πρακτική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εισήγηση για τις εφαρμογές τεχνολογιών φωνής και ήχου οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • παραγωγή συνθετικής ομιλίας από κείμενο,
 • αναγνώριση φωνής,
 • δημιουργία συστημάτων διαλόγων,
 • αποθορυβοποίηση παλαιών ηχητικών εγγράφων.

Μερικές από τις εφαρμογές συνθετικής ομιλίας θα μπορούσαν να είναι:

 • αυτόματη πληροφόρηση του πολίτη για θέματα Δημόσιας Διοίκησης με χρήση του υπάρχοντος σταθερού και κινητού τηλεφωνικού δικτύου,
 • τραπεζικές εφαρμογές μέσω τηλεφώνου,
 • ανάγνωση e-mail μέσω τηλεφώνου,
 • αυτοματοποίηση υπηρεσιών ΟΤΕ.   

Παρουσιάστηκαν ακόμη εφαρμογές των τεχνολογιών ανάκτησης και εξαγωγής δεδομένων με γλωσσική υποστήριξη στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ( e-government) και στο ηλεκτρονικό επιχειρείν ( e-business). Tέτοιες εφαρμογές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

 • αυτόματη ταξινόμηση και δρομολόγηση εγγράφων (π.χ. στην εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία, απόφαση για το ποια αφορούν τη διεύθυνση Α, ποια τη διεύθυνση Β),
 • εξαγωγή σημαντικότερων προτάσεων - περίληψης από κείμενα (π.χ. παρουσίαση δημόσιου περιεχομένου σε περιβάλλον κινητής τηλεφωνίας),
 • ανάκτηση κειμένων σε πολυγλωσσικό περιβάλλον με σκοπό την πληρέστερη πολυγλωσσική ενημέρωση (π.χ. αναζήτηση δυνατοτήτων 'ενίσχυσης επιχειρηματικότητας' σε ελληνικές και αγγλικές ιστοσελίδες και δυνατότητα (ημι-) αυτόματης μετάφρασης τους).

Επίσης, όπως τονίστηκε σε άλλη εισήγηση, έχει μεγάλη χρησιμότητα η καθιέρωση ορολογίας στον Δημόσιο Τομέα , καθώς η σημασία της γνώσης των όρων συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφορία. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συνεισφέρει η δημιουργία Εθνικής Βάσης Δεδομένων Ορολογίας η οποία θα περιλαμβάνει όρους οι οποίοι:

 • θα βρίσκονται σε ηλεκτρονική και σε πολυγλωσσική μορφή, και θα είναι ενταγμένοι στο κλητικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας
 • θα συνοδεύονται από καλογραμμένα δείγματα τεχνικών κειμένων όπου οι όροι απαντώνται (παραδείγματα χρήσης)
 • θα ορίζονται με εικόνες αντικειμένων (πολυμέσα) που θα έχουν παραστατικότητα και ακρίβεια.

Η ημερίδα διεξήχθη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου ' EUROMAP Language Technologies' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει στόχο την προώθηση της χρήσης εφαρμογών και συστημάτων Γλωσσικής Τεχνολογίας.