Νέα ερευνητική μονάδα στο ΤΕΙ Κρήτης με τίτλο 'Διεθνές Συμβούλιο Αθλητικού Τουρισμού - Ερευνητική Μονάδα Ελλάδος'

27.06.2003

Mια νέα ερευνητική μονάδα με τίτλο ' Διεθνές Συμβούλιο Αθλητικού Τουρισμού - Ερευνητική Μονάδα Ελλάδος ' δημιουργήθηκε πρόσφατα στο ΤΕΙ Κρήτης , μετά την επικύρωση της συμφωνίας συνεργασίας - προσχώρησης της μονάδας στο Συμβούλιο. Πρόκειται για την τρίτη ερευνητική μονάδα στον κόσμο για το Διεθνές Συμβούλιο Αθλητικού Τουρισμού (οι άλλες δύο βρίσκονται στον Καναδά και στην Ινδονησία).

Ο κύριος σκοπός της Ερευνητικής Μονάδας Ελλάδος είναι η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού ως πεδίο ερευνητικής, ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και επιχειρηματικής ενασχόλησης . Σημειώνεται ότι η έννοια του αθλητικού τουρισμού αναφέρεται σε όλες οι μορφές ενεργητικής και παθητικής ανάμιξης σε αθλητικές δραστηριότητες, όπου η συμμετοχή είναι τυχαία ή οργανωμένη και γίνεται για επαγγελματικούς ή μη λόγους, με προϋπόθεση τη μετακίνηση μακριά από τον τόπο διαμονής και εργασίας.

Επιμέρους στόχοι της Μονάδας, σύμφωνα και με τους στόχους του Διεθνούς Συμβουλίου Αθλητικού Τουρισμού, είναι:

  • Η ενασχόληση με πάσης φύσης ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του αθλητικού τουρισμού και που μπορεί όμως να σχετίζονται και με παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα.
  • Η ανάπτυξη και διεξαγωγή έργων και μελετών συμβουλευτικού χαρακτήρα.
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε επίπεδο προπτυχιακό καθώς και μεταπτυχιακό, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης , και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του αθλητικού τουρισμού. Τέτοια προγράμματα μπορεί να αφορούν και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, η ανάληψη τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Αθλητικού Τουρισμού και τις άλλες ερευνητικές του μονάδες.

Ο πυρήνας της Ερευνητικής Μονάδας Ελλάδος του Διεθνούς Συμβουλίου Αθλητικού Τουρισμού αποτελείται από 11 άτομα, τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το Συμβούλιο και ως υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας Ελλάδος έχει ορισθεί ο Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης Δρ. Δημήτρης Τερζάκης.

Πληροφορίες
Διεθνές Συμβούλιο Αθλητικού Τουρισμού - Ερευνητική Μονάδα Ελλάδος
Δρ. Δημήτριος Τερζάκης (e-mail: dterzaki@lyttos.admin.teiher.gr)
τηλ.: 0 810 250752, fax: 0810 259785