Ελληνική Εταιρεία Υδρογόνου (ΕΛΕΤΥ) - Ενας νέος φορέας για την προώθηση των ενεργειακών χρήσεων του υδρογόνου

Η σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος, που προκαλεί η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ορυκτών καυσίμων, καθώς και η προοπτική εξάντλησής τους σε μερικές δεκαετίες, έχει στρέψει το ενδιαφέρον, τα τελευταία χρόνια, στην αντικατάσταση αυτών των καυσίμων από το υδρογόνο . Το υδρογόνο θεωρείται ως το ιδανικό καύσιμο, διότι έχει υψηλή θερμαντική αξία, το προϊόν της καύσης του είναι καθαρό νερό, και μπορεί να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις με μηδενικές απώλειες.

Σήμερα το υδρογόνο παράγεται κυρίως από φυσικό αέριο με την επίδραση υδρατμών, αλλά η πιο φιλική προς το περιβάλλον μέθοδος είναι η παραγωγή του από ηλεκτρόλυση του νερού. Ιδιαίτερη δε σημασία έχει το γεγονός ότι, εκτός από τη δυνατότητα καύσης του σε ηλεκτρογεννήτριες, το υδρογόνο μπορεί να 'τροφοδοτήσει' τις κυψέλες καυσίμου , μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές πηγές του μέλλοντος.

Τα τελευταία 25 χρόνια, με τη διαπίστωση των οικολογικών-ενεργειακών προβλημάτων από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, έχει αναπτυχθεί μεγάλη δραστηριότητα σε έρευνα και ανάπτυξη των τεχνολογιών χρήσης υδρογόνου ως φορέα ενέργειας, κυρίως στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Γερμανία και την Ιαπωνία. Τα σχετικά προγράμματα, μάλιστα, ενισχύονται από τις κυβερνήσεις των κρατών. Στην Ελλάδα το υδρογόνο παράγεται σε μεγάλες ποσότητες στα διυλιστήρια και χρησιμοποιείται για τη χημική του δράση (υδρογονοαποθείωση πετρελαίου, υδρογόνωση ελαίων), αλλά όχι για τις ιδιότητες του ως φορέα ενέργειας. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν για την Ελλάδα, να αρχίσει να προετοιμάζεται γι'' αυτή τη νέα εποχή της ενεργειακής χρήσης του υδρογόνου.

Για το λόγο αυτό ιδρύθηκε, από μια ομάδα καθηγητών πανεπιστημίου, ερευνητών και στελεχών της βιομηχανίας, ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο, η Ελληνική Εταιρία Υδρογόνου (ΕΛΕΤΥ), με έδρα το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι σκοποί της ΕΛΕΤΥ είναι: α) συλλογή και διάχυση πληροφοριών σχετικά με τις τεχνολογίες παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης υδρογόνου (δημοσιεύσεις, άρθρα, ομιλίες σε μέσα ενημέρωσης, επιχειρηματίες, ευρύ κοινό, κ.ά.), β) συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια , αντιπροσώπευση της Ελλάδας στους αντίστοιχους διεθνούς φορείς, γ) ειδικές δράσεις , όπως απογραφή του δυναμικού της χώρας σε σχετικά θέματα, δημιουργία τράπεζας πληροφοριών, ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών.

Το Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη: Δημήτρης Κατάκης , Πρόεδρος, Ομότιμος Καθηγητής Ανοργ. Χημείας Παν. Αθηνών, Γιώργος Πνευματικάκης , Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Ανοργ. Χημείας Παν. Αθηνών, Χριστιάνα Μητσοπούλου Γενική Γραμματέας, Επικ. Καθηγήτρια Ανόργ. Χημείας Παν. Αθηνών, Έρση Βραχνού-Dorier , Ταμίας. Δρ. Χημικός, τ. Διευθύντρια Ερευνών 'ΕΚΕΦΕ' Δημόκριτου, Αθανάσιος Πελεκάνος , Υπεύθυνος δημόσιων σχέσεων, Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ.

Μέλη της ΕΛΕΤΥ μπορούν να είναι άτομα, επιχειρήσεις, σύλλογοι, ενώσεις, δημόσιοι οργανισμοί, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, που ασχολούνται με μελέτες ή εφαρμογές σε σχέση με την παραγωγή, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση του υδρογόνου ή με σχετικά θέματα.

Πληροφορίες για την ΕΛΕΤΥ
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
 Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15771 Αθήνα
τηλ.: 010 7274452, fax: 010 7274435
e-mail: hellashy@chem.uoa.gr
 
 

Μάθετε Περισσότερα