Ε-ΠΕΔΙΑ - Διαγωνισμός στο Διαδίκτυο για την πολυγλωσσία

Ένας πρωτότυπος Διαγωνισμός μέσω Διαδικτύου ξεκινά στις 18 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στο έργο Ε-ΠΕΔΙΑ (Ευαισθητοποίηση για την Πολυγλωσσία στην Ευρώπη: ένας Διαγωνισμός μέσω Διαδικτύου) και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση για την πολυγλωσσία στην Ευρώπη. 

Στόχοι του έργου Ε-ΠΕΔΙΑ είναι η συνειδητοποίηση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στην Ευρώπη, η επαφή των συμμετεχόντων με διαφορετικές ευρωπαϊκές γλώσσες, μέσω κειμένων ποικίλων τύπων και προελεύσεων και η προσπάθεια για μετάφραση στα ελληνικά, ακόμη και από άγνωστες γλώσσες, με τη βοήθεια διαγλωσσικών ή διαπολιτισμικών ενδείξεων και σημείων. Επίσης, επιδίωξη του έργου είναι η παροχή πληροφοριών για τις γλώσσες της Ευρώπης, καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως το Διαδίκτυο. 

Το έργο, συντονιστής του οποίου είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εταίροι η ΕΤ3 και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδικτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO),  αναδεικνύει κατεξοχήν τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία στην Ευρώπη , καθώς ωθεί τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με κείμενα διαφορετικών γλωσσών, αλλά και να επιχειρήσουν συνδυαστικές μεταφράσεις προς άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Με τον τρόπο αυτόν καταδεικνύονται οι πολιτισμικές και γλωσσικές επαφές και  ενθαρρύνεται εμμέσως η γλωσσομάθεια. Οι γλώσσες που επιλέχτηκαν, πέραν της ελληνικής που αποτελεί κομβική γλώσσα, είναι οι 14 επίσημες και εθνικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Χώρου. 

Ο Διαγωνισμός , ο οποίος θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, είναι ανοικτός σε νέους που έχουν την ηλικία ή/και φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άνω των 13 ετών), στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε ενηλίκους όλων των ηλικιών. Στο προκριματικό στάδιο (καταληκτική ημερομηνία εγγραφής: 18 Οκτωβρίου), το οποίο θα διαρκέσει 5 ημέρες (18-22 Οκτωβρίου 2001 ), οι συμμετέχοντες θα πρέπει να απαντήσουν, μέσω Διαδικτύου, σε 40 θέματα που σχετίζονται με την αναγνώριση γλωσσών και τη 'συνδυαστική μετάφραση' με μικρο-κείμενα από τις 15 γλώσσες. 

Οι 20 συμμετέχοντες που έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ορθών απαντήσεων στα ερωτήματα του προκριματικού σταδίου θα συμμετάσχουν στο τελικό στάδιο, το οποίο θα λάβει χώρα στις 28 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής, όπου και θα εξασφαλίζεται πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Θα τεθούν 40 νέα θέματα (δεν συνυπολογίζεται η βαθμολογία κάθε συμμετέχοντος στο προκριματικό στάδιο). Στις 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής επάθλων στους 10 καλύτερους διαγωνιζόμενους (τρία βραβεία και επτά έπαινοι - έπαθλα, χρηματικά και άλλα, όπως ταξίδια, υποτροφίες για εκμάθηση γλωσσών, μαθησιακό γλωσσικό υλικό), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.