Ανανεωμένη η παρουσία του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο

Με ανανεωμένο δικτυακό κόμβο εμφανίζεται το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο: νέα εμφάνιση, εμπλουτισμένη θεματολογία, πλούσιο πληροφοριακό υλικό, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.ά.

Πιο συγκεκριμένα, στις ιστοσελίδες του Μουσείου μπορεί κάποιος να βρει:

  • Πληροφορίες για την ιστορία του Μουσείου και στοιχεία που διευκολύνουν την επίσκεψή του σε αυτό.

  • Ενημέρωση για τις τρέχουσες δραστηριότητες του Μουσείου (εκθέσεις, εκδόσεις βιβλίων κλπ.).

  • Βάση δεδομένων με εκθέματα του Μουσείου και on-line πληροφορίες για την ιστορία και τα χαρακτηριστικά τους.

  • Περισσότερες από 1.500 σελίδες με θέματα από την ιστορία της τεχνολογίας σε τομείς όπως: τηλεπικοινωνίες, διάστημα, φωτογραφία, υπολογιστές, ιατρική κ.ά.

  • Πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων, όπως αυτή παρουσιάζεται στον εκθετήριο χώρο του Μουσείου.

  • Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις της λειτουργίας μηχανισμών που εφηύραν και χρησιμοποίησαν οι Αρχαίοι Έλληνες.

  • 'Εικονικά εκθέματα': ψυχαγωγικές και ευχάριστες ασκήσεις από τους χώρους της Φυσικής, της Χημείας, των Μαθηματικών κλπ. που αποτελούν αφορμή για προβληματισμό και ακόνισμα του μυαλού.

  • Αρθρα σχετικά με την τεχνολογία, τρισδιάστατες φωτογραφίες κ.ά.