Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Εντός του προσεχούς Ιουνίου η προκήρυξη για τον πρώτο κύκλο ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων

23.05.2001

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 180 δισ. δρχ πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο οποίος ξεκινά τον επόμενο μήνα. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας από το 9% στο 12,5% μέσα στα επόμενα 2-2,5 χρόνια και μακροπρόθεσμα στο 20%, ποσοστό που αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το σύνολο των μελών. 

Οι τομείς στους οποίους αφορούν τα έργα είναι:

  • ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας, υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα, 
  • Αιολική Ενέργεια στη Λακωνία για εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος περίπου 250 MW και 
  • Ένταξη πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Τα έργα απευθύνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της γεωργίας, καθώς και σε νέους επιχειρηματίες, επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων. 

Σημειωτέον ότι προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση είναι η εξασφάλιση αδείας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των αιτήσεων που της έχουν υποβληθεί, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2001.

Μάθετε Περισσότερα