1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 'Κοινωνία της Πληροφορίας'

Ανοίγει πλέον και ουσιαστικά ο δρόμος για την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας', μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων διαδικαστικών βημάτων προετοιμασίας κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης τη Δευτέρα 14 Μαίου 2001. 

Ειδικότερα, με την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των κριτηρίων βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και η ένταξη των έργων στο πρόγραμμα, οι φορείς που θα αναπτύξουν τα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να προχωρήσουν σε προτάσεις έργων. Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία έχει την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος, συμμετέχουν εκπρόσωποι αρμοδίων υπουργείων και οργανισμών, φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σημειώνεται ότι τo EΠ 'Koινωνία της Πληροφορίας' διαρθρώνεται γύρω από 4 θεματικές ενότητες: 

  • Παιδεία και πολιτισμός, προϋπ. 143 δισ. (εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, κατάρτιση εκπαιδευτικών, χρήση νέων τεχνολογιών για τεκμηρίωση και προβολή του πολιτισμού) 
  • Eξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής, προϋπ. 300 δισ. (πληροφοριακά συστήματα για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, τηλεματικές εφαρμογές στην υγεία, στις μεταφορές και στο περιβάλλον) 
  • Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία, προϋπ. 307 δισ. (προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και της έρευνας, κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες, προώθηση της απασχόλησης και νέων μορφών εργασίας όπως η τηλε-εργασία)
  • Επικοινωνίες, προϋπ. 194 δισ. (στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς, δράσεις ανάπτυξης)