Τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΠΑΝ και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

09.05.2001

Νεανική Επιχειρηματικότητα 

Τον προσεχή Ιούνιο ξεκινά η υποβολή των προτάσεων για την ενίσxυση της νεανικής επιxειρηματικότητας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), με στόχο τη δημιουργία 500 νέων επιxειρήσεων και 1.000 θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του 2002. Η δράση, μέσω της οποίας θα διατεθούν κονδύλια ύψους 10 δισ. δρχ κατά το τρέχον έτος, αφορά νέους 18-35 ετών από όλες τις περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια δικιά τους επιχείρηση, μόνοι ή ομαδικά. 

Τομείς δραστηριότητας τους οποίους καλύπτει η προκήρυξη είναι όλοι οι κλάδοι της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. Στην κάθε πρόταση μπορούν να συμμετάσχουν και πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των νέων επιχειρηματιών, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους δεν ξεπερνά το 25%, καθώς και εταιρείες κεφαλαίου συμμετοχών. Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30 μέχρι 50 εκατομμύρια δρχ. Η επιδότηση φτάνει το 50%, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 15 Iουνίου μέxρι 15 Σεπτεμβρίου 2001. 

Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Στην προσπάθεια του να υποστηρίξει την καλύτερη αξιοποίηση του ΕΠΑΝ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί τη δημιουργία των Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ΚΕΤΑ θα αποτελούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και γενικά των υπηρεσιών, με συνεργασία όλων των φορέων και δομών που εμπλέκονται στη διαδικασία υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιφέρεια. Η επιλογή του φορέα λειτουργίας των ΚΕΤΑ θα γίνει μέσα από ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία.

Μάθετε Περισσότερα