Σε δοκιμαστική λειτουργία από το ΚΑΠΕ το πρώτο αιολικό πάρκο της Αττικής

Σε δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε με απόλυτη επιτυχία το Επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο που εγκατέστησε, στην περιοχή Αγία Μαρίνα του Λαυρίου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το αιολικό πάρκο συνδέθηκε με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ, στην οποία διαθέτει το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από 3 ανεμογεννήτριες. Στην πλήρη ανάπτυξή του, εντός 2 μηνών περίπου, το πάρκο θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 3 MW (περίπου) και θα παράγει ετησίως 7,6 GWh ηλεκτρικού ρεύματος. 

Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Επικ. Καθηγητής κ. Δημοσθένης Αγορής, πρόκειται για το πρώτο αιολικό πάρκο που δημιουργείται στην Αττική, από τη λειτουργία του οποίου προκύπτει και σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος. Ειδικότερα, σε σύγκριση με ένα συμβατικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με diesel, το Αιολικό Πάρκο περιορίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 6.000 τόνους και διοξειδίου του θείου κατά 40 τόνους ανά έτος, ενώ θα εξοικονομήσει και 2.000 τόνους καυσίμου σε ετήσια βάση. (Τα αντίστοιχα μεγέθη σε σχέση με έναν τυπικό λιγνιτικό σταθμό είναι 13.000 τόνοι, 70 τόνοι και 15.000 τόνοι). 

Το έργο εγκατάστασης και λειτουργίας του Επιδεικτικού Αιολικού Πάρκου έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης (Μέτρο 3.3.8) και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ, με ανάδοχο το ΚΑΠΕ. Ο συνολικός του προϋπολογισμός ξεπερνά το 1,4 δισ. δρχ. Το αιολικό πάρκο θα αποτελείται από 5 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ) διαφορετικών τεχνολογιών. Τρεις από τις Α/Γ είναι εμπορικές (1 σταθερού βήματος 750 kW χώρα προέλευσης Δανία, 1 μεταβλητού βήματος 660 kW, χώρα προέλευσης Δανία και 1 μεταβλητού βήματος μεταβλητών στροφών 500 kW, χώρα προέλευσης Γερμανία), ενώ οι δύο άλλες είναι ελληνικού σχεδιασμού και κατασκευής (ΠΥΡ-ΚΑΛ, σταθερού βήματος, μεταβλητών στροφών, 500 και 600 kW αντίστοιχα). 

Η δημιουργία του αιολικού σταθμού (Επιδεικτικός Σταθμός Αιολικών Τεχνολογιών) εξυπηρετεί μεταξύ άλλων, τους εξής στόχους: 

  • αξιολόγηση των διαφόρων τεχνολογιών Α/Γ στις συνθήκες της χώρας και ειδικότερα σε σύνθετη τοπογραφία, 
  • αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων ανάλυσης, μέτρησης και πιστοποίησης των Α/Γ και διερεύνηση των προβλημάτων λειτουργίας και ελέγχου τους, 
  • εκπαίδευση νέων μηχανικών και φοιτητών σε διάφορες τεχνολογίες Α/Γ.

Επισημαίνεται ότι η Αττική έχει σημαντικό αιολικό δυναμικό και η ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων, σωστά ενταγμένων στο αττικό περιβάλλον, μπορεί να αποτελέσει μία ενεργειακά και περιβαλλοντικά βέλτιστη πρόταση, αφού η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται κοντά στις θέσεις κατανάλωσης με καμία εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει συνεργασία του ΚΑΠΕ με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το ΚΑΠΕ με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, συντάσσουν μελέτη για την ένταξη αιολικών πάρκων στην Αττική, με σεβασμό στο περιβάλλον και στους αρχαιολογικούς θησαυρούς της.  

Μάθετε Περισσότερα