Η Kοινωνία της Πληροφορίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Oι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας' (ΕΠΚτΠ) που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτέλεσαν το βασικό άξονα της ημερίδας που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής την Τετάρτη 4 Απριλίου 2001 στην Αθήνα. Στην ημερίδα συμμετείχαν περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από την Περιφέρεια Αττικής. 

Σε χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής Μιχ. Κυριακίδης επεσήμανε τον κομβικό χαρακτήρα της Περιφέρειας στην υλοποίηση του ΕΠΚτΠ, και την ανάγκη ενίσχυσης βασικών υποδομών και υπηρεσιών. Βασικός Ομιλητής της Ημερίδας ήταν ο Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας στο ΥΠΕΘΟ, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος αναφέρθηκε στο νέο τοπίο ανάπτυξης, αλλά και στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την επέκταση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου επικεντρώθηκε στους μηχανισμούς εφαρμογής του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στον απολογιστικό χαρακτήρα του προγράμματος, ότι δηλαδή η απορρόφηση των χρημάτων μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω χρηματοδότηση των έργων.  Επεσήμανε, ακόμη, την ανάγκη διαβούλευσης των Περιφερειών με Νομαρχίες και ΟΤΑ για την οριοθέτηση των προτεινόμενων δράσεων. 

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης το οποίο αποσκοπεί στην παροχή πληροφόρησης και υπηρεσιών στον πολίτη σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, με τη χρήση Διαδικτύου, τηλεφώνου και με την προσωπική επαφή. 

Η Κεντρική Μονάδα Υποστήριξης του ΑΡΙΑΔΝΗ έχει, μεταξύ άλλων, ως αρμοδιότητες, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου σε 24ωρη βάση, καθώς και ολοκληρωμένων υπηρεσιών Διαδικτύου για παροχή διοικητικών πληροφοριών  προς τους πολίτες. Επιπλέον, σε περιφερειακό επίπεδο θα δημιουργηθούν τα Γραφεία Αριάδνη, 1.000 δομές δημόσιας πρόσβασης στο Διαδίκτυο, απ'' όπου οι πολίτες θα μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικές με τη Διοίκηση, και να διεκπεραιώσουν διοικητικές τους υποθέσεις. 

Ακόμη, παρουσιάστηκε το έργο ΑΤΗΙΝΑ το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας RISI. Το έργο (στην κοινοπραξία του οποίου ανήκουν οι φορείς: Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής, Τμήμα Πληροφορικής Παν/μίου Αθηνών, OTE Consutling, Αναπτυξιακή Δήμων Πειραιά, Δήμος Αθηναίων Επιχείρηση Μηχανοργάνωσης) υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας RISI (Regional Information Society Initiative) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στην καταγραφή των προβληματισμών και την αξιοποίηση των εμπειριών, όσον αφορά στο σχεδιασμό των απαραίτητων δράσεων για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην περιφέρεια της Αττικής.