Τα βραβεία της ΕΥΔΑΠ για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων

Απονεμήθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο Ημερίδας που διοργανώθηκε στις 22 Μαρτίου 2001 (Παγκόσμια Ημέρα του Νερού) στην Αθήνα, τα βραβεία του πανελλήνιου διαγωνισμού της ΕΥΔΑΠ, με θέμα την ορθολογική διαχείριση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν 48 προτάσεις από όλη την Ελλάδα και, μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής, βραβεύθηκαν με το πρώτο βραβείο τρεις - μία από κάθε κατηγορία - στις οποίες απενεμήθη χρηματικό βραβείο ενός εκατομμυρίου δραχμών (σε κάθε μία). 

Οι βραβευθείσες με το πρώτο βραβείο - κατά κατηγορία - εργασίες είναι οι ακόλουθες:

Στην 1η Κατηγορία (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια) βραβεύθηκαν το 1ο και 2ο Νηπιαγωγεία Αγίας Μαρίνας Λέρου , για την εργασία τους, που είχε ως θέμα 'Νερό - Πηγή Ζωής' και περιελάμβανε: α) έκδοση οκτώ εντύπων με προτάσεις για σωστή διαχείριση του νερού, τα οποία διανέμονται στους καταναλωτές της σχολικής περιφέρειας, μαζί με τους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ, από τον Δεκέμβριο του 2000, β) τρεις αφίσες εικαστικής έκφρασης και προβληματισμού των νηπίων για το νερό, γ) τρία τραγούδια, με παραλλαγή στίχων από παραδοσιακά τραγούδια, που εκφράζουν βιώματα και την πραγματικότητα του τόπου τους σε σχέση με το νερό. 

Στη 2η κατηγορία (Πανεπιστημιακά Ιδρύματα-Λύκεια-Ερευνητικά Ιδρύματα) βραβεύθηκε το Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ) , για το έργο του 'Φυσικά συστήματα επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση των εκροών τους για άρδευση και υδρολίπανση των καλλιεργειών'. Το έργο παρέχει μια ολοκληρωμένη πρόταση, με γνώμονα την προστασία και εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πειραματικές εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν στην περιοχή του Γαλλικού ποταμού, στη Θεσσαλονίκη και βασίζονται σε διεργασίες μη επιταχυνόμενες από την τεχνητή προσθήκη ενέργειας ή χημικών πρόσθετων (για το λόγο αυτό τα συστήματα αυτά ονομάζονται φυσικά συστήματα επεξεργασίας). Με τα συστήματα αυτά γίνεται ταυτόχρονα και απομάκρυνση του μικροβιακού φορτίου, γεγονός που καθιστά τις επεξεργασμένες εκροές κατάλληλες για την ασφαλή επαναχρησιμοποίησή τους στην άρδευση και λίπανση των καλλιεργειών. Τα πλεονεκτήματά τους, τα καθιστούν κατάλληλα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων σε μικρές πόλεις ή αγροτικές βιομηχανίες, που πολλές φορές αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα ενεργοβόρων συμβατικών μονάδων. 

Στην 3η Κατηγορία (ΟΤΑ - Σύλλογοι - Ιδιώτες) βραβεύθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης - Αποχέτευσης Χαλκίδας , για το έργο της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, για την άρδευση του πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης. Συνολικά, το έργο περιλαμβάνει τρία επιμέρους έργα: α) τις εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, β) τους υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων από τη νησίδα Πασσά έως τις δεξαμενές για την άρδευση των περιαστικών λόφων και γ) τα έργα αναδάσωσης και άρδευσης της ζώνης των Εργατικών Κατοικιών. Στα παραπάνω έργα έχουν ενσωματωθεί τα πιο σύγχρονα συστήματα ποιοτικής παρακολούθησης, αυτοματισμού, τηλεποπτείας και τηλελέγχου, κλπ.

Ειδικές διακρίσεις από την 1η κατηγορία, συνοδευόμενες με χρηματικό ποσό 500.000 δραχμών, απονεμήθηκαν στο 4ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Παρασκευής Αττικής , καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο Γραμματικούς Αιτωλοακαρνανίας

Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν: 

  • Από την 1η κατηγορία, στο δημοτικό Σχολείο Παναγιάς Θάσου, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου, στο 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής και στο 1ο Γυμνάσιο Λάρισας, 3o Γυμνάσιο Αιγάλεω. 
  • Από τη 2η κατηγορία, στην Ελληνογερμανική Αγωγή και στο Διατμηματικό - Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 'Διδακτική της Χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. 
  • Από την 3η κατηγορία, στην Βασιλική Κούρου, αγρονόμος - τοπογράφος μηχανικός του ΕΜΠ, για διπλωματική της εργασία και στους Μαρία Μπαντή και Μιχάλη Θεοδωράκη από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

Μάθετε Περισσότερα