Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων

13.02.2001

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή στον 13 Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο Μπέργκεν της Νορβηγίας από 17 έως 23 Σεπτεμβρίου 2001, και έχει ως σκοπό την προώθηση της άμιλλας μεταξύ των νέων επιστημόνων/πολιτών των κρατών-μελών και των συνεργαζόμενων κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φοιτητές/σπουδαστές ΑΕΙ/ΤΕΙ, σπουδαστές ΙΕΚ (Δημοσίων/Ιδιωτικών), μαθητές (Δημοσίων/Ιδιωτικών Σχολείων) που είναι 15-20 ετών. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν εργασία, είτε ατομική είτε ομαδική (2-3 μέλη). Η εργασία θα αφορά μια πρωτότυπη, δημιουργική και καινοτομική επιστημονική μελέτη/έργο (project) που οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει. Γίνονται δεκτές μελέτες από όλα τα πεδία έρευνας των επιστημών: Επιστήμη και Τεχνολογία, Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Βιολογία, Οικολογία, Περιβάλλον, Πληροφορική, κλπ. Θα επιλεγούν τρία έργα σε εθνικό επίπεδο και οι συμμετέχοντες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην τελική φάση του διαγωνισμού στη Νορβηγία (καλύπτονται τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής). 

Η αποστολή των εργασιών, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να γίνει στο ΥΠΕΠΘ, μέχρι τις 30 Μαρτίου 2001. 

Πληροφορίες και παραλαβή της σχετικής αίτησης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Δ/νση Ευρωπαϊκής Ενωσης, Τμήμα Β'' - Προγραμμάτων, 
Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα, 
τηλ.: 3243513, 3220950, e-mail: euro2@ypepth.gr