Βραβείο Archimedes για προπτυχιακούς φοιτητές

22.03.2001


Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 'Βραβείο Archimedes - Τιμητικές Διακρίσεις για ερευνητικές εργασίες υψηλού επιπέδου'. Το Βραβείο Archimedes εντάσσεται στα Συνοδευτικά Μέτρα του Προγράμματος 'Βελτίωση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικοοικονομικής βάσης γνώσεων' (5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές/σπουδαστές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αναπτύξει πρωτότυπες επιστημονικές ιδέες ή έννοιες σε τομείς που σχετίζονται με την προαγωγή της επιστήμης στην Ευρώπη. 

Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι τομείς αφορούν: α) ιδέες για βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες, β) απερήμωση και ξηρασία, γ) κατάρτιση μαθηματικών μοντέλων για κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες. Η κοινοτική χρηματοδότηση θα καλύψει την απονομή χρηματικών βραβείων ή/και αντίστοιχης αναγνώρισης. Θα απονεμηθούν εννέα βραβεία: τρία πρώτα, τρία δεύτερα και τρία τρίτα. Η οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι για κάθε πρώτο βραβείο 60.000 ευρώ, για κάθε δεύτερο βραβείο 50.000 ευρώ και για κάθε τρίτο βραβείο 40.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Ιουλίου 2001. 

Σχετική εγκύκλιο για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων από προπτυχιακούς φοιτητές στο Βραβείο Archimedes, έχει εκδώσει το ΥΠΕΠΘ (Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ενωσης). Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να ενημερώσουν, με επιστολή, το ΥΠΕΠΘ (Δ/νση Ευρωπαϊκής Ενωσης, Τμήμα Β - Προγραμμάτων, Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα) για την ημερομηνία αποστολής του προτεινόμενου έργου στις Βρυξέλλες, τον τίτλο καθώς και μια σύντομη περιγραφή του έργου.

Πληροφορίες
ΥΠΕΠΘ, κα. Σ. Ξανθάκου, τηλ. 3243515, 3220950, fax: 3248264, 
e-mail: euro2@ypepth.gr. 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ο οδηγός για συμμετέχοντες και τα έντυπα συμμετοχής, καθώς και το πρόγραμμα εργασιών διατίθενται στο Διαδίκτυο (CORDIS) στη διεύθυνση: 
http://www.cordis.lu/improving/calls/archimedes_200002.htm