Έρευνα για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα: Ενισχύοντας την ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο

Η συμμετοχή στην έρευνα, που διεξάγει στην Ελλάδα ο ΣΕΠΕ, είναι πολύτιμη, καθώς θα βοηθήσει στην καταγραφή και κατανόηση των αναγκών σε ρόλους και δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο CyberHubs, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ομάδα του καθηγητή Κυβερνοασφάλειας Δημήτρη Γκρίτζαλη, διεξάγει έρευνα με σκοπό την ολοκληρωμένη καταγραφή των αναγκών σε ρόλους και δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα. Η ίδια έρευνα πραγματοποιείται και σε 6 επιπλέον χώρες που συμμετέχουν στο έργο, και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

Το έργο CyberHubs επιδιώκει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού στην Κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη καθώς και στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού όλων των κλάδων.

Στόχος του είναι η δημιουργία ενός αρχικού δικτύου 7 Κόμβων Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας, που θα εδράζουν στο Βέλγιο, στην Εσθονία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία και στην Ισπανία. Οι κόμβοι θα διασυνδεθούν, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κόμβων Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας - CyberHubs».

Στο τριετές έργο CyberHubs, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχουν 21 πλήρεις εταίροι, προερχόμενοι από 11 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας DIGITAL EUROPE.

Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς παγκοσμίως, το θέμα της ασφάλειας είναι κυρίαρχο. Η προστασία από κάθε απειλή, εξωτερική και εσωτερική, είναι ζωτικής σημασίας. Ο ρόλος της προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις είναι ένα νέο πεδίο, το οποίο, τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, έχει επιδείξει ταχεία ανάπτυξη και γρήγορη εξέλιξη, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των οργανισμών, των εταιρειών, ολόκληρης της χώρας, αλλά και των πολιτών, προσφέροντας διαρκώς αναβαθμισμένη ασφάλεια απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και άλλους κινδύνους, με σύγχρονα και εξελιγμένα προϊόντα.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι πολύτιμη, διότι θα βοηθήσει τον ελληνικό κόμβο (CyberHub) να καταγράψει και να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες σε δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας στη χώρα μας.

Για να συμμετέχετε στην έρευνα συμπληρώστε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο έως τις 31 Μαΐου 2024.

Το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται σε φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις) που χρειάζονται ή διαθέτουν ήδη προσωπικό με δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο αφορά κυρίως φορείς του τομέα των ΤΠΕ ή άλλων κλάδων, οι οποίοι διαθέτουν δικά τους Τμήματα ΤΠΕ και δικό τους προσωπικό Κυβερνοασφάλειας.

Η έρευνα αποτελείται από τέσσερις ενότητες και περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με:

A. το φορέα στον οποίο εργάζεσθε
Β. επαγγελματικούς ρόλους
Γ. επαγγελματικές δεξιότητες
Δ. εκπαίδευση και κατάρτιση

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, πατήστε εδώ.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στο cyberhubs@sepe.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΣΕΠΕ