Ημερίδα για ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για υγεία και ψηφιακό μετασχηματισμό στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικοί οργανισμοί θα ενημερωθούν για τα χρηματοδοτικά προγράμματα Digital Europe, Horizon Europe, Connecting Europe Facility.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το Υπουργείο Υγείας και ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA) σας προσκαλούν στην ημερίδα «HaDEA Info-Day: EU Funding Programmes for Health and Digital Transformation» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 (09:00-17:30) στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα) με παράλληλη ψηφιακή μετάδοση.

Εκπρόσωποι της HaDEA θα παρουσιάσουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα Digital Europe ProgrammeHorizon EuropeConnecting Europe Facility και τις ευκαιρίες από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν επιχειρήσεις, οργανισμοί και ερευνητές. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής θα παρουσιάσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται συνήθως στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εκπροσώπους της HaDEA και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις και συνδέσμους, και λοιπούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες για την υποβολή προτάσεων στις προκηρύξεις χρηματοδότησης.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, με φυσική παρουσία και με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Παρακαλούμε να δηλώσετε στη φόρμα εγγραφής εάν θα παρακολουθήσετε την εκδήλωση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική της Υγείας και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη στο ΕΚΤ (2102204913, sxesfingi@ekt.gr) και με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα "Ψηφιακή Ευρώπη" στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο ncp-dep@mindigital.gr.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως αρμόδιος φορέας για το πρόγραμμα Digital Europe

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την αρμοδιότητα του προγράμματος "Ψηφιακή Ευρώπη" (Digital Europe Programme– DEP)  στην Ελλάδα, ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ που επικεντρώνεται στην παροχή ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους φορείς του δημοσίου. Το Υπουργείο α) συμβάλει στη διαμόρφωση του προγράμματος μαζί με τα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, β) έχει τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής για το πρόγραμμα και συμμετέχει στο έργο DEP4all ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες προς το κοινό, όπως την καθοδήγηση για την επιλογή σχετικών θεμάτων και ειδών πράξης του προγράμματος, την παροχή βοήθειας σε διαχειριστικά ζητήματα, την εκπαίδευση και την καθοδήγηση στη συγγραφή προτάσεων και τη βοήθεια στην αναζήτηση εταίρων για τη δημιουργία κοινοπραξιών για έργα.

Επίσης, το Υπουργείο μέσα από το ρόλο του για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας συνδιαμορφώνει μαζί με τα άλλα κράτη μέλη Ευρωπαϊκές Κοινοπραξίες Ψηφιακών Υποδομών για την υλοποίηση Πολυκρατικών Έργων, ηγείται πρωτοβουλιών όπως αυτής για τις Διασυνδεδεμένες Δημόσιες Διοικήσεις και την Ακαδημίας Κυβερνοασφάλειας, συμμετέχει ως μέλος σe σημαντικές Κοινοπραξίες, υποστηρίζει τα έργα των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πορτοφολιών, του Ενοποιημένου Κέντρου Αναφοράς Κυβερνοασφάλειας (SOC–Security Operations Center), της υποδομής επικοινωνιών Hellas – Quantum Communication Infrastructure for Greece. 

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη & στο επιχειρηματικό οικοσύστημα

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ενότητα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την Αποστολή για τον Καρκίνο. Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, είναι βασικό μέλος του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΗΝΝ3.0, Ideal-ist, NCP4Industry και MSCA-NET) και έχει τον συντονιστικό ρόλο στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ECHoS για τη δημιουργία εθνικών κόμβων για την αποστολή για τον καρκίνο και COHES.io για τη στρατηγική διασύνδεση περιφερειών υγείας μέσω της ανοικτής καινοτομίας). Επίσης, είναι συντονιστής του κόμβου του EIT Health στην Ελλάδα και έχει συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, κόμβο του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network

Μέλος του Smart Attica, ενός εκ των τεσσάρων ελληνικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, παρέχει υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Δεδομένα, τις εφαρμογές Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων, την τεχνολογία 5G και την Κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν ενεργά στο DIH Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, το ΕΚΤ συμμετέχει ως εταίρος στο Πρόγραμμα DEP4all.

Το Υπουργείο Υγείας ως; Εθνικό Σημείο Επαφής στο EU4Health

Το Υπουργείο Υγείας μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής (National Focal Points) για το Πρόγραμμα “EU4Health”, συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Κοινών Δράσεων εφαρμόζοντας το νέο αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε., που συμπληρώνει τις πολιτικές των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας σε όλες τις πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης.  Το Εθνικό Σημεία Επαφής (NFP) κάθε Κ-Μ και της Ελλάδος έχει ως βασικό ρόλο:

 • Την παροχή της απαραίτητης ενημέρωσης για το πρόγραμμα EU4Health
 • Τη Διάδοση αποτελεσμάτων του προγράμματος Υγείας
 • Την Παροχή διευκρινίσεων για τις Κοινές Δράσεις του πρόγραμμα EU4Health και τις προσκλήσεις του

Το πρόγραμμα EU4Health υπερβαίνει μια φιλόδοξη απάντηση στην κρίση του COVID-19 και επεκτείνεται στην αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Τίθεται σε εφαρμογή μέσω ετήσιων προγραμμάτων εργασίας με δράσεις σε τέσσερις πυλώνες με οριζόντια εστίαση στον καρκίνο:

 • Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων
 • Προώθηση της υγείας και πρόληψη των ασθενειών
 • Συστήματα υγείας και εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας
 • Ψηφιοποίηση

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω Κοινών δράσεων που δίνουν έμφαση στην πρόληψη, στη βελτίωση της διαχείρισης σοβαρών ασθενειών και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υγειονομικών συστημάτων και στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να διαχειρίζεται μείζονες υγειονομικές κρίσεις.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό Tομέα (HaDEA)

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό Tομέα (HaDEA) ανταποκρίνεται στη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβάλει στην ανοικοδόμηση, μετά τη νόσο COVID-19, μιας Ευρώπης που θα είναι θεμελιωδώς πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ανθεκτική και καλύτερα προσαρμοσμένη στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις.

Ο HaDEA υλοποιεί τα ακόλουθα προγράμματα:

 • Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)
 • «Ορίζοντας Ευρώπη»: πυλώνας II, ομάδα 1: Υγεία
 • Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά: Ασφάλεια των τροφίμων: υγεία για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα
 • Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»
 • Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»: Ψηφιακή οικονομία
 • «Ορίζοντας Ευρώπη»: πυλώνας II, ομάδα 4: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα
www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης