Διεθνής εκδήλωση δικτύωσης για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα Software Days 2023

Το ΕΚΤ, συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network και συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων.

Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα με τίτλο 7th International B2B Software Days διοργανώνεται στις 8 και 9 Μαΐου στη Βιέννη και στις 10 Μαΐου διαδικτυακά από τις FFG, WKO/Advantage Austria, Vienna Business Agency, TU Wien και VÖSI σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network και την πρωτοβουλία go-international.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network και συνδιοργανωτής της εκδήλωσης, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που αναζητούν επιχειρηματικούς, τεχνολογικούς και ερευνητικούς συνεργάτες.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, εκτός τις συναντήσεις δικτύωσης, κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες και θεματικά εργαστήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις επιχειρηματικές συναντήσεις  καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική πλατφόρμα εγγραφής μέχρι τις 8 Μαΐου 2023. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης (Βιέννη, Αυστρία) στις 8 και 9 Μαίου και διαδικτυακά στις 10 Μαίου, ενώ όλες θα προγραμματιστούν εκ των προτέρων μέσω της πλατφόρμας b2match.

Κατά την εγγραφή, στο πεδίο γραφείο υποστήριξης - Support Office, μπορούν να επιλέξουν «GR National Documentation Centre EKT», προκειμένου να υποστηριχθούν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Γιώργος Μέγας, Σύμβουλος Καινοτομίας, Συντονιστή των Εθνικών Σημείων Επαφής |ΕΚΤ, email: megas@ekt.gr).

Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, μέλος του Enterprise Europe Network

Το ΕΚΤ είναι μέλος του Smart Attica, ενός εκ των τεσσάρων ελληνικών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που παρέχει υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν ενεργά στο DIH Expert Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το 2008, το ΕΚΤ συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, τον ελληνικό κόμβο του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο. Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει την αειφορία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης που καινοτομεί.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη 

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς.

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και διαμεσολάβησης σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς. Αυτές οι υπηρεσίες εκτείνονται από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης που εστιάζουν στα επιμέρους χαρακτηριστικά και ισχυρά σημεία του κάθε φορέα μέχρι τη σύνταξη, την προ-αξιολόγηση καθώς και την υποβολή των προτάσεων.

Το ΕΚΤ υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για το Health (ΗΝΝ3.0), το Digital (Ideal-ist), το Industry (NCP4Industry) και το MSCA (MSCA-NET). Τέλος, είναι ο ελληνικός φορέας που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «ECHoS - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies». Στο πλαίσιο του έργου συνεργάζεται με ένα δίκτυο 57 εταίρων στοχεύοντας στη συγκρότηση εθνικών κόμβων για την Αποστολή για τον Καρκίνο.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network