Επίσημη παρουσίαση της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών και των πρώτων αποτελεσμάτων εφαρμογής της

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, στις 10.00, και θα μεταδίδεται διαδικτυακά σε ζωντανή αναμετάδοση.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσιάζει την «Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών», το κεντρικό κυβερνητικό πλαίσιο για την καταγραφή, απλούστευση και αξιολόγηση όλων των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου προς πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 (10.00) σε εκδήλωση η οποία θα μεταδίδεται διαδικτυακά στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/GeneralSecretariatOfDigitalGovernance.

Στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα diadikasies.gov.gr, η οποία θα αποτελεί τον κεντρικό κόμβο ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις απλούστευσης διαδικασιών που υλοποιεί η Κυβέρνηση και θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κράτους.

Επιπλέον, θα ανακοινωθεί και η έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής διαδικασίας για τη σύσταση ατομικής επιχείρησης μέσω του Gov.gr, η οποία, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης &  Επενδύσεων.

Στόχος της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΠΔΔ) είναι να καταγραφεί το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα, με στόχο να αξιολογηθούν, να ανασχεδιαστούν, να απλουστευθούν και εν γένει να βελτιωθούν, όπου κρίνεται σκόπιμο. Απώτερη επιδίωξη είναι η διαρκής βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των υπηρεσιών που παρέχονται προς όλους τους πολιτές και οργανισμούς.

Η ΕΠΔΔ βασίζεται σε τρείς αλληλεξαρτώμενους πυλώνες: (α) το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΜΔΔ)-Μίτος, για την καταγραφή, αποτύπωση και τυποποίηση όλων των διοικητικών διαδικασιών του Κράτους (ήδη είναι καταγεγραμμένες σχεδόν 2.500 διαδικασίες), (β) το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), ως μηχανισμό ανασχεδιασμού και απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών και (γ) το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, ως μηχανισμό μέτρησης της γραφειοκρατίας για τη συνεχή αξιολόγηση και εκτίμηση της στην Ελλάδα, τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της ΕΠΔΔ και μέτρησης διοικητικών βαρών.

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού (EKT), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λειτουργεί ως ο Εκτελεστικός Μηχανισμός του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, ο οποίος αξιολογεί και μετράει τη μείωση διοικητικών βαρών στις διοικητικές διαδικασίες και τεκμηριώνει τη σχετική πολιτική με ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.

Τα τρία εργαλεία-πυλώνες εξυπηρετούν τις κύριες αναγκαιότητες του κύκλου ζωής των διοικητικών διαδικασιών, δηλαδή την καταγραφή, την απλούστευση και τη μέτρηση. Έτσι, η αλληλεπίδρασή τους αποτελεί κλειδί για την επιτυχία της ΕΠΔΔ. 

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, Επικρατείας Γεώργιος Γεραπετρίτης, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασίων, Λεωνίδας Χριστόπουλος, καθώς και οι Daniel Dotto, Deputy Director, Support to Member States Reform, DG REFORM, European Commission, Mario Nava, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αnna Pietikainen, Επικεφαλής Τμήματος Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ,  Giuseppa Ottimofiore, Στέλεχος Τμήματος Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ και Rudy Van Ziip, Διευθυντής ATR της Ολλανδίας (γνωμοδοτικού οργάνου  που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και εξειδικεύεται σε θέματα διοικητικών και κανονιστικών βαρών).

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών