Εκδήλωση δικτύωσης για τη θεματική περιοχή «Υγεία» και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο» του Ορίζοντα Ευρώπη

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, και λοιπούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες, ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2023.

Ευκαιρίες δικτύωσης για όσους ενδιαφέρονται να αναζητήσουν συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων στις νέες προκηρύξεις στον τομέα της Υγείας (Cluster 1 Health) και της «Αποστολής για τον Καρκίνο» (Cancer Mission) του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί στη διεθνή εκδήλωση B2B συναντήσεων “Horizon Europe - Cluster 1 Health and Mission Cancer calls for proposals 2023 - Virtual Brokerage Event”, που πραγματοποιείται διαδικτυακά την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.

Η εκδήλωση δικτύωσης διοργανώνεται από το δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για την Υγεία HNN3.0, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο των διαδικτυακών εκδηλώσεων ενημέρωσης “EU Missions Info-Days” και “Cluster 1 Info-Day” που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17-18 Ιανουαρίου και στις 19 Ιανουαρίου 2023 αντίστοιχα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 1 (Health) και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη και με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στην εκδήλωση δικτύωσης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις και συνδέσμους, συνεταιρισμούς, και λοιπούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες, ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2023 του Cluster 1 (Υγεία) και της Αποστολής για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η δημιουργία κοινοπραξιών στο Cluster 1 (Υγεία) και την Αποστολή για τον Καρκίνο μέσω των διμερών συναντήσεων με εταίρους ίδιου ενδιαφέροντος για τις προσκλήσεις του 2023. Η εκδήλωση περιλαμβάνει σύντομες παρουσιάσεις (pitching sessions) από ενδιαφερόμενους φορείς διάρκειας 5 λεπτών, όπου θα παρουσιαστούν ιδέες και προτάσεις για συνεργασία.

Για τη συμμετοχή και τον προγραμματισμό των συναντήσεων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εγγραφούν δωρεάν εδώ έως τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και να υποβάλουν το προφίλ συνεργασίας τους.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θέλουν να συμμετέχουν στην εκδήλωση, κατά την εγγραφή τους, στο πεδίο "Γραφείο Υποστήριξης – Support Office", επιλέγουν "GR National Documentation Centre EKT", προκειμένου να υποστηριχθούν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT).

Προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τις διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες EU Missions Info-Days” και “Cluster 1 Info-Day”, στις οποίες θα γίνει παρουσίαση από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των νέων προκηρύξεων του 2023 για το Cluster 1 Health and Cancer Mission και των ευκαιριών χρηματοδότησης που προσφέρονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), και συγκεκριμένα με τη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη (sxesfingi@ekt.gr), σύμβουλο καινοτομίας ΕΚΤ και Εθνικό Σημείο Επαφής για την θεματική περιοχή της Υγείας (Cluster 1) στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές περιοχές 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και την Αποστολή για τον Καρκίνο. Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), των ΕΣΕ για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, (Ideal-ist), των ΕΣΕ για το Industry (NCP4Industry) και των ΕΣΕ για το MSCA (MSCA-NET).

Το ΕΚΤ είναι ο πρώτος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (DIH) στην Ελλάδα που καταχωρήθηκε στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συμμετέχει ενεργά στο DIH Expert Group της Eυρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, το EKT είναι ο συντονιστής του EIT Health Hub στην Ελλάδα και ιδρυτικό μέλος με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas.

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο. Αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους, σε περισσότερες από 60 χώρες. Από το 2008 έχει βοηθήσει 2,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς, ενώ 475.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Δικτύου.

Στην Ελλάδα, η κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas αποτελείται από 16 οργανισμούς καταξιωμένους στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών συνδέσμων, ερευνητικών, τεχνολογικών και τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Enterprise Europe Network