ΕΚΤ-HDB: Αναγνωρίζεται η υποδειγματική συνεργασία από την επιχειρηματική κοινότητα

Στην εκδήλωση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB στη ΔΕΘ ο Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις υπηρεσίες του οργανισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους φορείς του συστήματος καινοτομίας.

Την προσοχή της επιχειρηματικής κοινότητας απέσπασε η υποδειγματική συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB για την ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την αξιολόγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση κριτήρια καινοτομίας. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 ο Επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης του ΕΚΤ Δρ Νίκος Καραμπέκιος συμμετείχε στην επιτυχημένη εκδήλωση στο περίπτερο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη ΔΕΘ με θέμα «Αξιολόγηση επιχειρήσεων βάσει κριτηρίων καινοτομίας και ESG». 

Ο Ν. Καραμπέκιος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με στελέχη τραπεζών, επιχειρηματίες και επενδυτές και να παρουσιάσει τις υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς του εγχώριου συστήματος καινοτομίας. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, πρόβαλε video animation που δημιούργησε το ΕΚΤ για τη γνωστοποίηση της εξαιρετικής συνεργασίας με την HDB και την ομάδα της νεοφυούς επιχείρησης RENVIS για την ανάπτυξη του προϊόντος SOFIA DSS. Το animation, που απέσπασε πολύ θετικά σχόλια, αναδεικνύει τον θεσμικό ρόλο του ΕΚΤ ως φορέα που συμβάλλει στην ωρίμανση των επιχειρήσεων και διευκολύνει την είσοδό τους στην αγορά. 

Το ΕΚΤ αναγνωρίζεται από την επιχειρηματική κοινότητα ως θεσμικός συνομιλητής και ως ο μοναδικός φορέας δημοσίου συμφέροντος που έχει την ικανότητα να τεκμηριώνει και να υποστηρίζει επιστημονικά κριτήρια και μεθοδολογίες για τη διαμόρφωση δεικτών καινοτομίας, βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Αναγνωρίζεται επίσης η ικανότητα του οργανισμού να επικοινωνεί με ευρύτερα ακροατήρια και να προβάλλει με τρόπο κατανοητό τις υπηρεσίες και το έργο του. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, είναι εξίσου σημαντική η επικοινωνία μιας επιτυχημένης συνεργασίας με την ποιότητα και τα αποτελέσματα της συνεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 2022, το ΕΚΤ και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την προώθηση της δικτύωσης και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Εκδήλωση "Αξιολόγηση επιχειρήσεων βάσει κριτηρίων καινοτομίας και ESG" στην 86η ΔΕΘ

Επόμενα βήματα

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να γίνει παρουσίαση στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών του αποτελέσματος της συνεργασίας ΕΚΤ-HDB-RENVIS για την αξιοποίηση της εφαρμογής από τραπεζικά ιδρύματα ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB ανακοίνωσε ήδη τον επόμενο Διαγωνισμό Καινοτομίας, σε συνεργασία με το Elevate Greece, με σκοπό τη δημιουργία μιας εξελιγμένης πλατφόρμας funding wizard, η οποία θα συγκεντρώνει και θα παρέχει αυτόματα κάθε είδους πληροφορία από ηλεκτρονικά προσβάσιμες πηγές σε παγκόσμια βάση που αφορά τρόπους χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων που διαχειρίζονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Το ΕΚΤ θα συνεχίσει να συνδράμει την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB και σε αυτή την προσπάθεια.

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Κύριος στόχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) είναι η προώθηση της βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ο κεντρικός ρόλος της HDB είναι να λειτουργεί ως εφαλτήριο για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση, αντιμετωπίζοντας τις δυσλειτουργίες της αγοράς, και να ενθαρρύνει με στοχευμένες δράσεις τις επενδύσεις και τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Επίσης η HDB, θέλοντας να διαμορφώσει πολιτικές στήριξης για την καινοτομία των Επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, δημιουργεί συνδυασμούς χρηματοδοτικών εργαλείων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που θα προσφέρουν πολλαπλά μέσα πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Παράλληλα, παρέχει  ψηφιακά εργαλεία δικτύωσης με διεθνή οικοσυστήματα που προάγουν την εξωστρέφεια και τον προσανατολισμό σε καινοτόμες δραστηριότητες.

Στο φάσμα των δραστηριοτήτων της, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα:

 • σχεδιάζει και δημιουργεί χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βέλτιστη διοχέτευση τόσο των εθνικών όσο και διεθνών κονδυλίων,
 • προωθεί την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
 • στηρίζει τις επιχειρήσεις της χώρας στην προσπάθεια διεθνοποίησής τους ενώ, ταυτόχρονα, διευκολύνει τις μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές,
 • προσελκύει κεφάλαια με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το ΕΚΤ:

 • αναπτύσσει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας, την εξωστρέφεια και τη δικτύωση, την ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων, και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού,
 • παράγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας μας για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας,
 • διεξάγει έρευνες, συλλέγει στοιχεία και παράγει εθνικές στατιστικές σε τομείς της επιστήμης & τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας,
 • αναπτύσσει συστήματα Διακυβέρνησης Δεδομένων που αφορούν το σύστημα έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να ενισχύεται με στοιχεία και τεκμήρια η άσκηση και η αποτίμηση δημόσιων πολιτικών και να υποστηρίζονται αποφάσεις,
 • είναι ο θεσμικός οργανισμός σε εθνικό επίπεδο για την οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών,
 • συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει για περαιτέρω χρήση, ως δημόσια δεδομένα, έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού,
 • παρέχει υπηρεσίες σε πλήθος ελληνικών οργανισμών (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία) για την οργάνωση και διάθεση προτυποποιημένης και έγκριτης πληροφορίας.
Animation - Μία παραδειγματική σύμπραξη

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα