Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας στον τομέα της Υγείας του Ορίζοντα Ευρώπη στο επίκεντρο εκδήλωσης ΕΚΤ και ΙδΕΚ

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους τρόπους που οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας δρουν καταλυτικά και με θετικό πρόσημο στην έρευνα και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα.

Περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες από τον τομέα της υγείας, διευθυντές και προσωπικό ιατρικών κέντρων, κλινικών και νοσοκομείων, ενώσεις ασθενών, εκπρόσωποι κρατικών φορέων, καθηγητές και προσωπικό ακαδημαϊκών σχολών, ερευνητές αλλά και εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο, συναντήθηκαν διαδικτυακά για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση «Ορίζοντας Ευρώπη: Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας στον τομέα της Υγείας», την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη στον τομέα της Υγείας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG CONNECT).

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις δράσεις Pre-Commercial Procurement (PCP) & Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) που υποστηρίζουν την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογικών λύσεων δημοσίου συμφέροντος και τη μεταφορά καινοτόμων λύσεων στην αγορά, καθώς και στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω των συγκεκριμένων δράσεων στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πώς εφαρμόζονται οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας στην πράξη, μέσω παραδειγμάτων από την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ενώ παρουσιάστηκαν οι τρόποι μέσω των οποίων οι δύο αυτές μορφές χρηματοδότησης (PCP & PPI) δρουν ως μηχανισμοί για τη διευκόλυνση της καινοτομίας και της εφαρμογής υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) στον δημόσιο τομέα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Δρ Νίκου Καραμπέκιου, Επικεφαλή της Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης στο ΕΚΤ, ο οποίος τόνισε τη σημασία των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ως ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ και ως μηχανισμό ενίσχυσης της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας σε μια χώρα. Επίσης, επισήμανε την ανάδειξη του δημόσιου τομέα ως αγοραστή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων στην νέα εποχή, το οποίο εντάσσεται στην κεντρική στρατηγική των αναπτυγμένων χωρών για αύξηση στις δημόσιες επενδύσεις με σκοπό την οικονομική ανάκαμψη.

Την εκδήλωση χαιρέτισε με τη σειρά του ο Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας για το κυπριακό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας και τις προκλήσεις που προσφέρει για περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Ο Δρ Κώστας Σταματόπουλος, Εθνικός Εκπρόσωπος HE-HEALTH από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA), αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η υγεία, συμπεριλαμβανομένης και της πανδημίας, με την καινοτομία να αποτελεί την απάντηση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η Δρ Lieve Bos από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (DG CONNECT) και παρουσίασε τις δράσεις Pre-Commercial Procurement (PCP) & Public Procurement of Innovative Solutions (PPI), τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για χρηματοδότηση, τις διαφορές μεταξύ τους και τόνισε ότι οι δύο δράσεις δρουν συμπληρωματικά ώστε να μπορούν να καλύψουν το σύνολο των τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα. Επεξήγησε πως οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας μπορούν πράγματι δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αυξάνουν σημαντικά τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σε μια χώρα, βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να μεγεθυνθούν, ενώ συνεισφέρουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητα ζωής των ασθενών και των πολιτών γενικότερα.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος, Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ο Δρ. Ματθαίος Διδάγγελος, Καρδιολόγος στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, παρουσίασαν παραδείγματα δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας από την ελληνική πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, ο Κ. Τζανετόπουλος μίλησε για τις καλές πρακτικές στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλα ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας (competence centers) για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στην Ελλάδα σε εν λόγω δράσεις, ενώ ο ο Δρ. Μ. Διδάγγελος παρουσίασε το INCAREHEART, ένα έργο Pre-Commercial Procurement (PCP) που αποσκοπεί να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, βασισμένη σε τεχνολογίες πληροφορικής και στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας.

Αναλυτική παρουσίαση του έργου INCAREHEART έκανε ο Ιωάννης Αμαραντίδης, Ειδικός Σύμβουλος για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη και συντονιστής του έργου INCAREHEART στη Περιφέρεια Jämtland Härjedalen της Σουηδία. Διαθέτοντας ο ίδιος μεγάλη εμπειρία σε δράσεις PCP και PCI, παρουσίασε τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο δράσεων, τα οφέλη για την έρευνα και ανάπτυξη, τις διαδικασίες που ακολουθούνται και έδωσε συμβουλές προς τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στις προσκλήσεις των δράσεων.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις παρουσιάσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η Δρ Cristina Pascual από το ΕΚΤ παρουσίασε συνολικά τις δράσεις του οργανισμού για τη στήριξη της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, ενώ τόνισε ότι το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία στον Ορίζοντα Ευρώπη, αλλά και μέσω του κεντρικού του ρόλου σε εμβληματικά έργα και προγράμματα όπως το Enterprise Europe Network-Hellas, το ΕΙT Health και την πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, θα συνεχίσει να παρέχει συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους δρώντες του συστήματος Ε&Α στον τομέα της Υγείας. Ο Δρ Ιωάννης Θεοδώρου παρουσίασε το ΙδΕΚ, τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Αναφέρθηκε στο εύρος των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχουν σε φορείς, οργανισμούς και ερευνητές, καθώς και τα αξιόλογα στατιστικά στοιχεία της κυπριακής συμμετοχής στο προηγούμενο πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζοντας 2020.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά ενώ, καθ’ όλη τη διάρκειά της, το κοινό είχε την δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν μετά το τέλος κάθε ενότητας. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διαδραστικές δημοσκοπήσεις σχετικά με την πρόθεσή τους για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση στις δράσεις PCP και PPI, την χώρα παρακολούθησης της εκδήλωσης, τον φορέα/οργανισμό που εκπροσωπούν και την ικανοποίησή τους από το webinar.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμα εδώ, ενώ ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης βρίσκεται στο κανάλι του ΕΚΤ στο youtube και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης

Pre-Commercial Procurement (PCP)

Οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις (Pre-Commercial Procurement - PCP) αποτελούν την κατάλληλη προσέγγιση για την αγορά υπηρεσιών Ε&Α, καθώς επιτρέπουν τον επιμερισμό του κινδύνου (κόστους) και των οφελών (αποτελεσμάτων). Χάρη σε αυτές, οι δημόσιες αρχές πληρώνουν λιγότερο για τις υπηρεσίες Ε&Α και παράλληλα παρέχουν στη βιομηχανία τη δυνατότητα να εφαρμόζει επιτυχημένα αποτελέσματα και σε άλλα έργα.

Στο Πρόγραμμα Εργασίας του Health Cluster υπάρχει σχετικό θέμα (topic) το οποίο αφορά προ-εμπορικές προμήθειες και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)

Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων (Public Procurement of Innovative Solutions -PPI) διευκολύνουν την ευρεία διάδοση καινοτόμων λύσεων στην αγορά. Παρέχουν μια αρκετά μεγάλη ζήτηση ώστε να δώσουν κίνητρα στη βιομηχανία να επενδύσει σε ευρεία εμπορευματοποίηση για να φέρει καινοτόμες λύσεις στην αγορά, με την ποιότητα και την τιμή που απαιτούνται για μαζική ανάπτυξη στην αγορά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον δημόσιο τομέα να εκσυγχρονίσει τις δημόσιες υπηρεσίες με λύσεις καλύτερης σχέσης ποιότητας/τιμής, και παράλληλα παρέχει ευκαιρίες ανάπτυξης στις εταιρείες.

Στο Πρόγραμμα Εργασίας του Health Cluster υπάρχει σχετικό θέμα το οποίο αφορά σε δημόσιες συμβάσεις καινοτόμων λύσεων και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει διαχρονικά την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα και τους φορείς του συστήματος καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για τις θεματικές «Υγεία», «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), συνοδεύει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι την τελική διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Ο οργανισμός έχει συντονιστικό ρόλο στον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, και παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής για δικτύωση και αναζήτηση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Το ΙδΕΚ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1996 μετά από πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την αρχική ονομασία Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Έκτοτε, το Ίδρυμα ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με επίκεντρο την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων έρευνας, και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και οργανισμούς.  Με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ίδρυμα διεύρυνε από το 2007 το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, ενσωματώνοντας στις δραστηριότητές του την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Κύπρο.

Το ΙδΕΚ είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, όπως τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, το Πρόγραμμα COST, το Δίκτυο EURAXESS, το Enterprise Europe Network, κ.α. Από το 1999, το ΙδΕΚ φιλοξενεί ένα κεντρικό σύστημα των κυπριακών Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Ορίζοντα Ευρώπη. Επιπλέον, το ΙδΕΚ προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην εθνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, όπως πληροφόρηση και καθοδήγηση κατά την προετοιμασία προτάσεων έργων (ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, προκαταρκτικούς και πλήρεις ελέγχους προτάσεων, mock interviews, κ.α.), καθώς και κατά τη διάρκεια διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ΙδΕΚ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή