Διαδικτυακή εκδήλωση «Ορίζοντας Ευρώπη: Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας στον τομέα της Υγείας»

02.02.2022
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

10.30 - 10.50

Χαιρετισμοί

Δρ Νίκος Καραμπέκιος, Επικεφαλής Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Θεόδωρος Λουκαϊδης, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ)

Δρ Κώστας Σταματόπουλος, Εθνικός Εκπρόσωπος HE-HEALTH, EKETA 

 
10.50 - 11:20

Χρηματοδοτικές δράσεις Pr-Commercial Procurement (PCP) & Public Procurement of Innovative Solutions (PPI) στο Ορίζοντας Ευρώπη

Δρ Lieve Bos, Γενική Διεύθυνση CONNECT, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

11.20 - 11.50

Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας στην πράξη: Προκλήσεις και παραδείγματα στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Τζανετόπουλος, Γενικός Διευθυντής Δημοσίων Συμβάσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δρ. Ματθαίος Διδάγγελος, Καρδιολόγος, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

 

 

11.50 - 12.20

PCP & PPI ως μηχανισμοί ενσωμάτωσης της καινοτομίας  και της εφαρμογής υπηρεσιών Ε&Α στον δημόσιο τομέα

Ιωάννης Αμαραντίδης, Ειδικός Σύμβουλος για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, Συντονιστής του προγράμματος INCAREHEART PCP, Περιφέρεια Jämtland Härjedalen, Σουηδία

 

12.20 - 12.35

Οι Υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής (EΣΕ) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Υπηρεσίες δικτύωσης και υποστήριξης ερευνητών από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Δρ. Cristina Pascual, ΕΣΕ για το Cluster HEALTH στον Ορίζοντα Ευρώπη, EKT

Υπηρεσίες υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Δρ. Ιωάννης Θεοδώρου, ΕΣΕ για το Cluster HEALTH στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΙδΕΚ

 

 

 

12:35- 13:00

Ερωτήσεις- Συζήτηση

 

Δείτε ολόκληρο το Βίντεο της εκδήλωσης