Εκδήλωση για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον τομέα της Υγείας από το ΕΚΤ και το NBG Business Seeds

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις του ΕΚΤ και του προγράμματος NBG Business Seeds για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και λύσεις από νεοφυείς επιχειρήσεις και ομάδες ιδεών.

Στο πλαίσιο καθοδήγησης, ενημέρωσης και δικτύωσης για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον τομέα της Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), κόμβος του ΕΙΤ Health στην Ελλάδα, και το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας διοργανώνουν την "4η εκδήλωση γνωριμίας, δικτύωσης & καθοδήγησης για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον τομέα της Υγείας" την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 (ώρες 17:00-19:00). Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος για startups της Bayer G4A.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά εκδήλωση γνωριμίας, ενημέρωσης, δικτύωσης και καθοδήγησης για νεοφυείς εταιρείες (startups) και ομάδες με προτάσεις επιχειρηματικότητας στον χώρο της υγείας που διενεργείται στο πλαίσιο προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον συγκεκριμένο κλάδο.

Θα παρουσιαστούν οι δράσεις του ΕΚΤ για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από το EIT Health, τον Ορίζοντα Ευρώπη και το Enterprise Europe Network, οι δράσεις του προγράμματος NBG Business Seeds, αλλά και τα προγράμματα G4A και Level-up της Bayer. Επίσης, θα παρουσιαστούν λύσεις από νεοφυείς επιχειρήσεις και ομάδες ιδεών που συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα και θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι:

  • Η παρουσίαση, υποστήριξη και δικτύωση των ομάδων του τομέα της υγείας και συγκεκριμένα αυτών που αναδείχθηκαν μέσα από τη δράση «NBG Business Seeds Competition»
  • Η παρουσίαση καινοτόμων λύσεων και προτάσεων αξίας από υφιστάμενες και υπό διαμόρφωση νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα παραπάνω προγράμματα
  • Η παρουσίαση των δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της υγείας, του ΕΚΤ, του EIT Health και λοιπών οργανισμών και πρωτοβουλιών
  • Η αναλυτική παρουσίαση όλων των νέων προγραμμάτων επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας από το EIT Health για το 2022 (EIT Health Acceleration Catalogue 2022)

H συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή μέσω της φόρμας συμμετοχής εδώ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ειναι διαθέσιμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γιώργο Μέγα, EIT Health HUB coordinator (megas@ekt.gr) και την Βαρβάρα Βασιλάκη, EIT Health HUB project manager (vasilaki@ekt.gr).

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο των δράσεων του κόμβου του EIT Health για την Ελλάδα και από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στο πλαίσιο των δράσεων της πρωτοβουλίας NBG Business Seeds. Την εκδήλωση υποστηρίζει η Bayer.

Το EIT Health ως KIC (Knowledge and Innovation Community) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, έχει στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων στον χώρο της Υγείας, οι οποίες έχουν προκύψει είτε ως νεοφυείς επιχειρήσεις (start ups) είτε μέσω της δημιουργίας τεχνοβλαστών (spin offs) από ερευνητικές ομάδες.

Το ΕΚΤ αποτελεί τον ελληνικό κόμβο του ΕΙΤ Health. Από το 2017 το ΕΚΤ έχει υποστηρίξει περισσότερες από 30 νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του EIT Health. Παράλληλα, το ΕΚΤ είναι συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, ενώ αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και ειδικότερα για το Cluster 1 (Health), το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) και το πρόγραμμα Marie Sklodowska-Curie Actions.

Το ΝΒG Business Seeds είναι μια πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, NBG Business Seeds