Το νέο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη για την Έρευνα και Καινοτομία παρουσιάστηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση της ΓΓΕΚ

Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις θεματικές «Υγεία», «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και «Marie Skłodowska-Curie Actions», συμμετείχε με παρουσίαση για τις δράσεις του.

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και της δημόσιας διοίκησης, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2027) από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με την συμμετοχή όλων των Εθνικών Σημείων Επαφής.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τις θεματικές «Υγεία», «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και «Marie Skłodowska-Curie Actions», συμμετείχε με παρουσίαση για τις δράσεις του στην ενότητα «Οι υπηρεσίες των Εθνικών Σημείων Επαφής».

Την εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό της Επιτρόπου για θέματα Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Mariya Gabriel. Η Επίτροπος συνεχάρη τους ελληνικούς φορείς για τη συμμετοχή τους σε έργα στον Ορίζοντα 2020 (2014-2020) και εξήρε τα αποτελέσματα της Ελλάδας, η οποία συγκαταλέγεται στις 10 χώρες με την υψηλότερη επίδοση, με ποσοστό επιτυχίας 14,3%, μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας υπογράμμισε ότι τα νέα στοιχεία του προγράμματος αναμένεται να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των δημοσίων επενδύσεων. Επισήμανε ότι, στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, είναι αναγκαία η ενίσχυση των συνεργειών με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και η ευθυγράμμιση των δράσεων του προγράμματος με τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές για την έρευνα και την καινοτομία.

Ο Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, τόνισε ότι ο Ορίζοντας Ευρώπη αναμένεται να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, από τους βασικούς στόχους της ΓΓΕΚ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οριζόντια δέσμη μέτρων «Widening Participation and Spreading Excellence», λόγω του αναβαθμισμένου ρόλου της Ελλάδας σε «widening» χώρα.

Η Μαρία Χριστούλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας της ΓΓΕΚ, παρουσίασε συνοπτικά την ελληνική επίδοση στον Ορίζοντα 2020 (2014-2020), τόσο σε επίπεδο συμμετοχών όσο και χρηματοδότησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους πιο ενεργούς ελληνικούς φορείς στο πρόγραμμα, ενώ παρουσίασε και τις συμμετοχές ανά τύπο φορέα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το βίντεο της εκδήλωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη

Μετά τις εισαγωγικές παρουσιάσεις, η Άννα Παναγοπούλου, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε αναλυτικά τη δομή του Ορίζοντα Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στα νέα του στοιχεία, όπως οι συμπράξεις και οι αποστολές. Επίσης, αναφέρθηκε στα "διδάγματα" από το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020.

O Manuel Aleixo, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε τις δράσεις Widening Participation and Enhancing and Reforming of the European Research and Innovation System, σημειώνοντας ότι έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και την αναμόρφωση των εθνικών πλαισίων Έρευνας και Καινοτομίας.

Στη συνέχεια, ο Keith Sequeira, Προϊστάμενος του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρουσίασε τις δράσεις του EIC, το οποίο έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση της ριζοσπαστικής καινοτομίας σε όλα τα στάδια. Όπως τόνισε, βασικό στοίχημα τόσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και για το EIC παραμένει αν η Ευρώπη θα καταφέρει να ηγηθεί του νέου κύματος υπερπροηγμένων καινοτομιών (deeptech innovation).

Ο Marnix Surgeon, αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας, παρουσίασε τις ευρωπαϊκές συμπράξεις και την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εξορθολογισμό τους, αλλά και για την ουσιαστική τους σύνδεση με εθνικές πρωτοβουλίες και ευρωπαϊκές πολιτικές. Την παρουσίαση για τις συμπράξεις συμπλήρωσε η Βασιλική Καραβαγγέλη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης της ΓΓΕΚ, η οποία παρουσίασε τον ελληνικό σχεδιασμό για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές συμπράξεις, αλλά και το ύψος της χρηματοδότησης που θα διατεθεί από εθνικούς πόρους για τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στις δράσεις που θα υλοποιηθούν.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις παρουσιάσεις των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η Χριστιάνα Σιαμπέκου από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, ο Γεώργιος Μέγας και η Χριστίνα Πασκουάλ από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, καθώς και ο Αλέξανδρος Ιακωβίδης από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης παρουσίασαν το εύρος των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχουν σε φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη. Κάλεσαν δε το ακροατήριο να επικοινωνήσει με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Τέλος, αναφέρθηκε ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν θεματικές εκδηλώσεις, προκειμένου να παρουσιαστούν με λεπτομέρεια τα διαφορετικά μέρη του προγράμματος και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης σε καθένα από αυτά.

Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε με την υποστήριξη του δικτύου ΠΡΑΞΗ, έλαβαν μέρος περισσότερα από 800 άτομα μέσω της πλατφόρμας zoom.

Ο «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 (2014-2020). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 15/6/2021 το κύριο Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 του Ορίζοντα Ευρώπη, το οποίο μαζί με τα Προγράμματα Εργασίας 2021 για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council/EIC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council/ERC) είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Funding and Tender Opportunities.

Η παρουσίαση του ΕΚΤ

Ο Γιώργος Μέγας, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και Διάστημα», αναφέρθηκε στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει το ΕΚΤ σε ερευνητές, επιχειρήσεις και οργανισμούς οι οποίοι προσανατολίζονται στη νέα οικονομία των δεδομένων καθώς και στις υψηλές επιδόσεις του οργανισμού, παρουσιάζοντας ιστορίες επιτυχίας από τον ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο, οι οποίες επιτεύχθηκαν με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του ΕΚΤ.

Συνεχίζοντας, η Χριστίνα Πασκουάλ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις θεματικές ομάδες «Marie Skłodowska-Curie Actions» (MSCA) και «Υγεία», παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο το ΕΚΤ πλαισιώνει και υποστηρίζει το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής, παρέχοντας συμβουλευτική καθοδήγηση σε ερευνητές, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους: από τον εντοπισμό ευκαιριών μέχρι την επιτυχή υποβολή μιας πρότασης και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς, και στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η πολυετής εμπειρία και η τεχνογνωσία του EKT ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα, ενισχύει την αποτελεσματικότητά του στη διάγνωση των πραγματικών αναγκών ερευνητών και επιχειρήσεων και στη καθοδήγησή τους, καθώς διαθέτει σφαιρική γνώση για το ευρωπαϊκό σύστημα έρευνας και καινοτομίας. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας.

Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, το ΕΚΤ παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΚ, ΕΚΤ