Στοχευμένες συναντήσεις φορέων από Ελλάδα και Ισραήλ για την υποβολή προτάσεων στην προκήρυξη European Green Deal

Με 51 στοχευμένες διμερείς συναντήσεις μεταξύ οργανισμών από Ελλάδα και Ισραήλ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή εκδήλωση στις θεματικές ενότητες της προκήρυξης European Green Deal της ΕΕ.

Διακρατική εκδήλωση δικτύωσης για την προκήρυξη European Green Deal μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων από την Ελλάδα και το Ισραήλ διοργανώθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στην Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό Israel Innovation Authority, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στο Ισραήλ, και το Δίκτυο Enterprise Europe Network.

Στόχος ήταν η υποστήριξη φορέων από την Ελλάδα και το Ισραήλ για την ανάπτυξη συνεργασιών και κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της προκήρυξης “European Green Deal” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι ιδιωτικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων,  ερευνητικών κέντρων, και λοιπών οργανισμών  με ενεργή δραστηριότητα στις θεματικές ενότητες της προκήρυξης European Green Deal και με προσανατολισμένο ενδιαφέρον ως προς την προοπτική αξιοποίησής της.

Στο πλαίσιο της παραπάνω εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν 51 στοχευμένες διμερείς συναντήσεις, από τις οποίες, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, οι 48 ήταν διακρατικές, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 3 συναντήσεις με φορείς από την ίδια χώρα. Στις εν λόγω συναντήσεις συμμετείχαν 53 εκπρόσωποι από 46 διαφορετικούς φορείς, καλύπτοντας όλες τις ενδιαφερόμενες κατηγορίες: ιδιωτικές επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιο τομέα και λοιπούς οργανισμούς. Αξίζει να αναφερθεί η αναλογική συμμετοχή, τόσο μεταξύ φορέων από Ελλάδα και Ισραήλ, όσο και μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και ερευνητικών - ακαδημαϊκών οργανισμών.

Συγκεκριμένα, από τους 53 συμμετέχοντες, οι 28 ήταν από την Ελλάδα και οι υπόλοιποι 25 από το Ισραήλ, ενώ ως προς την κατηγοριοποίησή τους, οι 23 εκπροσώπησαν ιδιωτικές εταιρίες, οι 12 ερευνητικούς οργανισμούς, οι 11 ακαδημαϊκούς οργανισμούς, ενώ οι υπόλοιποι 7, λοιπούς φορείς και οργανισμούς.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι συμμετέχοντες κάλυψαν όλες τις θεματικές ενότητες της προκήρυξης “European Green Deal”, με τη θεματική “Βιομηχανία για μια καθαρή και κυκλική οικονομία” να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ των συμμετεχόντων (δηλώθηκε από 30 διαφορετικούς συμμετέχοντες), ακολουθούμενη από τις θεματικές “Από το αγρόκτημα στο πιάτο” και “Αύξηση των κλιματικών φιλοδοξιών” (η κάθε μία από αυτές δηλώθηκε από 27 και 24 διαφορετικούς συμμετέχοντες αντίστοιχα), με το μικρότερο, σχετικά πάντα, ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται στη θεματική “Κτίρια αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων” (δηλώθηκε από 13 διαφορετικούς συμμετέχοντες).

Η παραπάνω εκδήλωση, με βάση και τα απολογιστικά της δεδομένα, αναμένεται να δημιουργήσει μία ικανοποιητική βάση συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων από τις δύο χώρες με στόχο τη συνυποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση μέσω της προκήρυξης European Green Deal.

Σημειώνεται ότι η προκήρυξη “Green Deal” με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 και θα δέχεται προτάσεις ως τις 26 Ιανουαρίου 2021. Εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Κύριοι στόχοι της προκήρυξης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και η εξεύρεση λύσεων για έναν δίκαιο και βιώσιμο κοινωνικό μετασχηματισμό.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες από το ΕΚΤ

To ΕΚΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα & καινοτομία, παρέχοντας μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην ελληνική ερευνητική κοινότητα για την υποβολή προτάσεων και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Το Enterprise Europe Network-Hellas, o ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων, ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές, παρέχει πληροφόρηση για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτή. Επίσης, δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ΓΓΕΤ