Τα πραγματικά δεδομένα για τη βιβλιοθήκη στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί στον δημόσιο διάλογο κείμενα και ανακρίβειες που δημιουργούν σύγχυση στην ερευνητική κοινότητα και τους πολίτες σχετικά με τη βιβλιοθήκη του ΕΚΤ, την οποία διεκδικεί το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μέσω του συλλόγου εργαζομένων και της διοίκησης. Απέναντι σε διεκδικήσεις και φημολογίες που διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, τοποθετούμαστε με στοιχεία, όπως αρμόζει στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ.

Είναι γεγονός ότι το ΕΚΤ είναι ένας φορέας δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος συνδέεται από τη γέννησή του με την επιστημονική, ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα και τη διάχυση της γνώσης.

Είναι γεγονός ότι από το 1983 το ΕΚΤ αναπτύσσει και διαθέτει, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, τον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών.

Είναι γεγονός ότι από το 1985 το ΕΚΤ αναλαμβάνει θεσμικά τη συγκρότηση και διάθεση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, ενός μοναδικού πληροφοριακού συστήματος συγκέντρωσης της επιστημονικής παραγωγής και νέας γνώσης.

Είναι γεγονός ότι το ΕΚΤ ανανεώνει σε σταθερή βάση τις συνδρομές σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (όπως Web of Science), εξυπηρετώντας το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας της χώρας.

Είναι γεγονός ότι το ΕΚΤ δίνει έμφαση στην ανοικτή πρόσβαση όλων των Ελλήνων στην επιστημονική πληροφορία και στο πολιτιστικό αγαθό.

Είναι γεγονός ότι ο χώρος της Βιβλιοθήκης Κ. Θ. Δημαράς ανήκει στο κτιριακό συγκρότημα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

Είναι γεγονός ότι, ρητά από το 1989, υπεύθυνο για τη λειτουργία του χώρου της βιβλιοθήκης και του συνόλου των υπηρεσιών που αναπτύσσει ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης, είναι το ΕΚΤ (Π.Δ. 226/1989, Άρθρο 32).

Είναι γεγονός ότι το ΕΚΤ δημιούργησε ηλεκτρονικό αναγνωστήριο (το 1999, με περαιτέρω αναβάθμιση του 2006) με σεβασμό στην αρχιτεκτονική του χώρου και το καθιέρωσε, ως πρωτοπόρος οργανισμός για τη διάχυση της γνώσης. Παράλληλα, οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης έχουν διαδικτυακή πρόσβαση στο σύνολο των συλλογών, συνδεόμενοι μέσω του free WiFi από τον φορητό υπολογιστή τους ή από laptops που διαθέτει το ΕΚΤ σε αυτούς.

Είναι γεγονός ότι στον χώρο της βιβλιοθήκης, από την ίδρυσή της, δεν διατίθεται έντυπη συλλογή βιβλίων, και απο δεκαπενταετίας δεν ανανεώνεται η έντυπη μορφή των επιστημονικών περιοδικών, παρά μόνο η ηλεκτρονική.

Είναι γεγονός ότι στις 9 Αυγούστου 2019, με νόμο του κράτους (Ν. 4623/2019, Άρθρο 59), το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕKT) συστήνεται ως αυτοτελές ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ορίζεται ως καθολικός διάδοχος του ΕΚΤ/ΕΙΕ. 

Είναι γεγονός ότι κανείς δεν απειλεί τη Βιβλιοθήκη με κλείσιμο. Το ΕΚΤ εξασφαλίζει ότι η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει ανοικτή, στον φυσικό και ψηφιακό χώρο, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.

Εφόσον και όταν η εποπτεύουσα αρχή αποφασίσει να μεταφερθεί το ΕΚΤ σε άλλο κτίριο, τότε:
- το μεν ΕΚΤ θα συνεχίσει να προσφέρει από τις νέες του εγκαταστάσεις το σύνολο των υπηρεσιών του στην ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας
- το δε ΕΙΕ θα έχει την ευκαιρία να οργανώσει, όπως θεωρεί καλύτερα, αυτή τη βιβλιοθήκη καθώς και τις άλλες δύο βιβλιοθήκες (Βιβλιοθήκη του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας και Βιβλιοθήκη «Δ. Α. Ζακυθηνός» του Τομέα Βυζαντινών Ερευνών και του Τομέα Νεοελληνικών Ερευνών).

Όλα τα υπόλοιπα ελέγχονται ως προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις όσων τα διαδίδουν.