Πρόσβαση σε σημαντικές επιστημονικές πηγές πληροφόρησης από τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ

To ΕΚΤ εξασφάλισε για το 2018, πρόσβαση στην ProQuest Dissertations & Theses Global, την πιο περιεκτική συλλογή διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών στον κόσμο, για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης του, ενώ ταυτόχρονα ανανέωσε τη συνδρομή σε 7 ακόμη πολύτιμες συλλογές επιστημονικής πληροφόρησης.

Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εξυπηρετώντας το σύνολο της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας, παρέχει ορισμένες από τις σημαντικότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής επιστημονικής πληροφόρησης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ εξασφάλισε για το 2018, πρόσβαση στη βάση δεδομένων ProQuest Dissertations & Theses Global για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης του, ενώ ταυτόχρονα ανανέωσε τη συνδρομή του σε 7 ακόμη δημοφιλείς συλλογές επιστημονικής πληροφόρησης, που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών τομέων. Οι χρήστες μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο των διαθέσιμων πληροφοριακών πηγών μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή).

H βάση δεδομένων ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDTGlobal) αποτελεί την πιο περιεκτική συλλογή διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών από όλο τον κόσμο. Η συγκεκριμένη βάση δεδομένων διαθέτει βιβλιογραφικές αναφορές για διατριβές που εκπονήθηκαν από το 1637 έως σήμερα και περιλήψεις για αυτές τις διατριβές από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Η PQDTGlobal παρέχει επίσης, ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ενός εκατομμυρίου και πάνω διατριβών, κατά κύριο λόγο από το 1997 και έπειτα αλλά και κάποιων παλαιότερων, ενώ πάνω από 2,1 εκατ. τίτλοι διατίθενται για αγορά έντυπου αντιγράφου. Τέλος, η βάση, παρέχει πρόσβαση σε προεπισκόπηση 24 σελίδων, όταν είναι διαθέσιμη.

Επίσης, τo 2018 ανανεώθηκε η πρόσβαση στις ψηφιακές επιστημονικές πηγές πληροφόρησης Nature.com COMPLETE, ΝΟΜΟΣ, Thesaurus Linguae Graecae, HEINONLINE International Core και REAXYS. Ανανεώθηκαν, επίσης, οι συνδρομές της ψηφιακής βιβλιοθήκη iLabrary (του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), όπως επίσης και των βάσεων Science Citation Index, Social Sciences Citation και Arts and Humanities Citation Index της πλατφόρμας Web of Science!

Με την ανανέωση της συνδρομής στη βάση Nature.com COMPLETE, εξασφαλίζεται πρόσβαση σε περίπου 80 επιστημονικούς τίτλους περιοδικών (35 Nature - branded τίτλοι, 15 τίτλοι Nature reviews, τίτλοι άλλων επιστημονικών/ακαδημαϊκών εκδοτών και ανοικτής πρόσβασης), στο σύνολο των τευχών του περιοδικού Nature (από το 1869) και του περιοδικού Scientific American (από το 1845).

Η βάση νομικών δεδομένων ΝΟΜΟΣ περιλαμβάνει το σύνολο της Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, το δίκαιο της ΕΕ στην ελληνική γλώσσα (που ενσωματώνει τη βάση δεδομένων CELEX της ΕΕ), σημαντική νομολογία όλων των δικαστηρίων από το 1980 και νομική αρθρογραφία των τελευταίων 30 ετών αποδελτιωμένη από 35 νομικά περιοδικά κ.ά.

H βάση δεδομένων Thesaurus Linguae Graecae (TLG) περιλαμβάνει κείμενα που σώζονται από την περίοδο του Ομήρου (8ος αιώνας π.Χ.) μέχρι και το 600 μ.Χ. Η βάση περιέχει επίσης και ένα μεγάλο αριθμό κειμένων σχολιαστών της περιόδου μεταξύ 600 και 1453 μ.Χ., καθώς και ιστοριογραφικά και λεξικογραφικά αποσπάσματα. Πρόκειται για το αποτέλεσμα ενός ερευνητικού προγράμματος του University of California - Irvine που ενημερώνεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο και το οποίο βελτιώνεται με νέα χαρακτηριστικά. Σήμερα, η βάση αποτελείται από ένα corpus με περισσότερα από 12.000 αρχαία ελληνικά κείμενα και 110 εκατομμύρια λέξεις που σχετίζονται με 4.000 συγγραφείς. Αποτελεί ένα εξειδικευμένο, αλλά μεγάλης χρησιμότητας εργαλείο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες ερευνητών  και μεταπτυχιακών φοιτητών στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στις κλασσικές και μεσαιωνικές σπουδές.

Η βάση HEINONLINE International Core περιέχει περισσότερους από 2.000 τίτλους νομικών περιοδικών (Law Journal Library), με δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των μεγάλων συνθηκών ανά τον κόσμο (World Treaty Library) και σε σύγχρονα και ιστορικά έργα που σχετίζονται με τον ρόλο των γυναικών (Women and the Law). Επίσης, παρέχει πρόσβαση στην ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομολογία (Case Law), τη μεγαλύτερη συλλογή των συνταγμάτων και καταστατικών εγγράφων (World Constitutions Illustrated), την online έκδοση των “English Reports” (English Reports, Full Reprint), σε θέματα διεθνούς δικαίου από τις σημαντικότερες νομικές εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Law Collection), καθώς και σε σημαντικά διεθνή έγγραφα (Foreign and International Law Resources Database) και σε περισσότερα από 6.000 «κλασικά» έργα σε συνταγματικό, συγκριτικό δίκαιο, πολιτική επιστήμη και άλλα θέματα (Legal Classics). 

Η πληροφοριακή πηγή REAXYS που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλους τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στους τομείς οργανικής σύνθεσης, φαρμακευτικής χημείας, σύνθεσης και απομόνωσης φυσικών προϊόντων, σχεδιασμού βιοδραστικών ενώσεων και υλικών και σύνθεσης νέων υλικών. Η REAXYS αντλεί δεδομένα που προέρχονται από περίπου 16.000 επιστημονικά περιοδικά και πατέντες, από τις αρχές του 19ου αιώνα και από περισσότερες από 500.000.000 πειραματικές διαδικασίες. Περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με συνθετικές μεθόδους, δομές και αντιδράσεις αλλά και τις φυσικές, χημικές, φασματικές, βιολογικές και τοξικολογικές ιδιότητες των δημοσιευμένων ενώσεων. Με δυνατότητα αναζήτησης χημικών δομών, τύπων, αντιδράσεων ή χημικών μετατροπών, παρέχει πληροφορίες όχι μόνο για την ένωση η οποία αναζητείται αλλά και για συναφή με αυτήν μόρια. 

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ έχουν πλήρη πρόσβαση στο διεπιστημονικό περιεχόμενο των συλλογών που παρέχει η ψηφιακή βιβλιοθήκη iLibrary του ΟΟΣΑ. Η iLibrary του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα, αριθμητικά στοιχεία και αναλύσεις που δημοσιεύονται από το 1998 από τον οργανισμό, μαζί με μια τεράστια συλλογή στατιστικών στοιχείων, με δεδομένα που χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το ιδιαίτερα χρήσιμο περιεχόμενο της iLibrary το οποίο καλύπτει τομείς που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα, ενημερώνεται συνεχώς με νέα στοιχεία, αναλύσεις και προβλέψεις για περισσότερες από 80 χώρες. Η σχετική συνδρομή και πρόσβαση στην iLibrary εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΚΤ με τον ΟΟΣΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του EKT για την ενίσχυση της ερευνητικής και καινοτομικής δραστηριότητας στη χώρα και την υποστήριξη πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία.

Τέλος, το ΕΚΤ μέσω της πλατφόρμας Web of Science εξασφάλισε εκ νέου πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων Science Citation Index Expanded (πολυθεματική βάση που παρέχει διεθνή κάλυψη σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας), Social Sciences Citation Index (βιβλιογραφική βάση που παρέχει κάλυψη στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών) και Arts & Humanities Citation Index (βάση που ευρετηριάζει περισσότερα από 1.300 περιοδικά Τέχνης και Ανθρωπιστικών Επιστημών), με ανανέωση της σύμβασης και πληρωμή του αντίστοιχου κόστους για το σύνολο των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ με κοινοπρακτική σύμβαση. Οι πληροφοριακές πηγές του οίκου Thomson Reuters (πρώην ISI®- Institute for Scientific Information) καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας ως προς τα cited references αλλά και ως προς τις επιστημονικές εξελίξεις, λόγω του σημαντικού αριθμού έγκριτων επιστημονικών περιοδικών σε όλα τα πεδία έρευνας.

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις παραπάνω συνδρομητικές βάσεις δεδομένων μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή).

Ωστόσο, το ΕΚΤ διαθέτει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού, βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν και απομακρυσμένα, μέσω Διαδικτύου, όπως επίσης και ένα μεγάλο εύρος πληροφοριακών πηγών (περιοδικά, βιβλία & λεξικά, επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο) σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Επίσης, απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης σε ελεύθερης πρόσβασης περιοδικά και πηγές στο Διαδίκτυο, καθώς και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για παραγγελία διεθνούς βιβλιογραφίας, citation index & βιβλιομετρικών δεικτών και πλήρων κειμένων.

Ειδικότερα, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη διαθέτει συνολικά 77 βάσεις δεδομένων (54 διεθνείς και 23 ελληνικές) σε όλα τα βασικά γνωστικά επιστημονικά πεδία. Σε αυτές, περιλαμβάνονται βάσεις πλήρους κειμένου, αλλά και βιβλιογραφικές, όπως επίσης και πλατφόρμες εκδοτών με σύνδεση στο πλήρες κείμενο. Για τη διευκόλυνσή των χρηστών οι βάσεις δεδομένων είναι οργανωμένες θεματικά και αλφαβητικά και φέρουν τη σχετική ένδειξη με την κόκκινη κλειδαριά, αν πρόκειται για συνδρομητικές και με μπλε κλειδαριά αν είναι ανοικτής πρόσβασης.