Υπηρεσίες

Ψηφιακό Περιεχόμενο
Yπηρεσίες αναζήτησης περιεχομένου σε ψηφιακές συλλογές & πλατφόρμες
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (online ανάγνωση, μεταφόρτωση, παραγγελία)
Ψηφιακά Αποθετήρια
Ενιαία αναζήτηση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου - SearchCulture.gr
Μηχανή αναζήτησης οpenarchives.gr
Ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων – ΕΚΤ ePublishing
Περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης & επιλεγμένες πηγές EKT
Περιοδικά Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Βάσεις Δεδομένων Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ
Επιστημονικά Περιοδικά σε ελληνικές βιβλιοθήκες
Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και ΑΒΕΚΤ e-opac
ΜΗΤΙΔΑ - Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων
Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – grissh.gr
Διαδικτυακή πύλη "η Αργώ" για βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων & εθνικούς/διεθνείς καταλόγους
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Γενικής Ορολογίας
Θησαυρός Ελληνικών Όρων Ιατρικής Ορολογίας
Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης, Τεχνολογίας, Πολιτισμού
Αναζήτηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Αναζήτηση Citation Index & Βιβλιομετρικών Δεικτών - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Παραγγελία Πλήρων Κειμένων - Υπηρεσία Διαμεσολάβησης
Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
Κλασικό Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης Κ.Θ.Δημαράς
Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών
Υπηρεσία Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών ΕΔΕΤΒ
Εκπαιδευτικές Δράσεις Βιβλιοθήκης
Ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο (free Wi-Fi) στον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ. Δημαράς
Yπηρεσίες προς οργανισμούς
Υπηρεσία Ανάπτυξης & Λειτουργίας Ψηφιακών Αποθετηρίων SaaS
Yπηρεσία οpenABEKT
Ενιαία Αναζήτηση
Πιστοποίηση προδιαγραφών ψηφιακού περιεχομένου
Ανοικτά Βιβλιογραφικά Δεδομένα
Eκκαθάριση Δικαιωμάτων
Ασφαλής διαφύλαξη ψηφιακών/ψηφιοποιημένων αρχείων
Yπηρεσία Ηλεκτρονικών Εκδόσεων (ΕΚΤ ePublishing) για περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών EKT ePublishing
Υπηρεσία online κατάθεσης Διδακτορικών Διατριβών
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
ΑΒΕΚΤ - σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ
Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών ΑΒΕΚΤ
Διαδικτυακή Εφαρμογή Εξ' Αποστάσεως Επιμόρφωσης ABEKT e-learning
Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης πληροφορίας για την ερευνητική δραστηριότητα (συστήματα CRIS)
Διάθεση περιεχομένου μέσω της διαδικτυακής πύλης "η Αργώ"
Διάθεση περιεχομένου μέσω του openarchives.gr