Ολοκληρώθηκε το έργο enCOMPASS, ευαισθητοποιώντας εκατοντάδες πολίτες στην εξοικονόμηση ενέργειας

Στο πλαίσιο του enCOMPASS αναπτύχθηκαν ψηφιακά συστήματα και εφαρμογές που κάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας πιο εύκολη για τους πολίτες, τα σχολεία, τους διαχειριστές των κτιρίων και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Μετά από τρία δημιουργικά χρόνια, ολοκληρώθηκε το έργο enCOMPASS, στο οποίο συμμετείχε και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), υλοποιώντας μια σειρά από σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση ενέργειας. Στόχος του έργου ήταν η καλλιέργεια συμπεριφοράς ενεργειακής εξοικονόμησης από τους χρήστες σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, μέσω της ανάπτυξης και χρήσης ενός φιλικού στον χρήστη συστήματος που βοηθά στην κατανόηση των δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στη βέλτιστη διαχείρισή της.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο enCOMPASS ανέπτυξε ψηφιακά συστήματα και εφαρμογές που ευαισθητοποιούν τους πολίτες και κάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας πιο εύκολη για τους ιδιώτες, τα σχολεία, τους διαχειριστές των κτιρίων και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, παρέχοντας συνδυαστικές συμβουλές και προσαρμοστικό έλεγχο για εξατομικευμένη εξοικονόμηση ενέργειας.

Ανάμεσα στις κύριες επιδιώξεις του έργου enCOMPASS, στο οποίο συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς εκτός από το ΕΚΤ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και η εταιρεία Watt & Volt, ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών στο σπίτι τους, των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους και των μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο για να κάνουν ενσυνείδητη χρήση ενέργειας, αλλάζοντας τις συνήθειές τους, άμεσα. Με συγκεκριμένες εφαρμογές και οδηγίες, το enCOMPASS οπτικοποίησε την κατανάλωση αλλά και τη μείωσή της ενέργειας, έτσι ώστε το ευρύ κοινό να μπορεί να αντιληφθεί άμεσα τα αποτελέσματα των αλλαγών στη συμπεριφορά του.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν ποικίλες διαδραστικές προσεγγίσεις με στόχο την κινητοποίηση, αλλά και την εκπαίδευση των ανθρώπων για να μειώσουν αποτελεσματικά το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Το παιχνίδι FUNERGY

Μια από αυτές τις στοχευμένες δράσεις ήταν και η δημιουργία του παιχνιδιού FUNERGY που αυξάνει την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα θέματα που αφορούν την ενεργειακή απόδοση. Πρόκειται για ένα υβριδικό επιτραπέζιο και ψηφιακό παιχνίδι, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής συνείδησης και στην αύξηση της γνώσης της ενεργειακής απόδοσης στα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Μάλιστα, το FUNERGY προκρίθηκε στη δεύτερη θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών, ο οποίος διοργανώθηκε ως τμήμα του 13ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου στα Παιχνίδια Βασισμένα στη Μάθηση. Το παιχνίδι εισήχθη στον διαγωνισμό της κατηγορίας Μεικτά Παιχνίδια, η οποία εμπεριείχε παιχνίδια με ψηφιακά και μη στοιχεία απoσπώντας πολλά θετικά σχόλια από τους κριτές του διαγωνισμού και τους συμμετέχοντες του συνεδρίου.

Μέσω του παιχνιδιού FUNERGY, το έργο enCOMPASS έλαβε την ευκαιρία να δείξει το έργο του και σε άλλους ακαδημαϊκούς μελετητές, σχεδιαστές παιχνιδιών κάποιοι εκ των οποίων εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη νέων ιδεών και έργων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ιδέες, αποτελέσματα και δράσεις παρουσιάζονταν μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αλλά και παρουσιάσεων σε εκδηλώσεις που αφορούν βιομηχανίες αλλά και το ευρύ κοινό.

Ενδεικτικά, αναφέρονται η παρουσίαση στο DACH+ «Conference on Energy Informatics» στο Σάλτσμπουργκ και στο «International Conference on Computer Vision Systems» στη Θεσσαλονίκη, τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, η παρουσία εκπροσώπων του έργου στο «Sustainable Places Conference» στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας και στο «European Sustainable Energy Week» στις Βρυξέλλες τον περασμένο Ιούνιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε, με συμμετοχή στην 20η  «European Utility Week» που πραγματοποιήθηκε από 12 έως 14 Νοεμβρίου 2019 στο Παρίσι. Η έκθεση συγκέντρωσε περισσότερους από 18.000 επαγγελματίες ενέργειας και περίπου 800 εταιρείες με σκοπό να γίνει ανταλλαγή γνώσης και να συζητηθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για χαμηλή κατανάλωση άνθρακα.  

Η τελική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην EUW EU Project Zone, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου enCOMPASS και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να παίξουν το παιχνίδι FUNERGY με κάρτες, αλλά και διαδικτυακά, επιβεβαιώνοντας την προστιθέμενη αξία που δημιούργησε η παραγωγή του παιχνιδιού.  

    

Επιπλέον, το enCOMPASS πραγματοποίησε τελικό εργαστήριο κατά τη διάρκεια του “Consumer & The Digital Utility” EUW hub session στις 12 Νοεμβρίου 2019, όπου ο υπεύθυνος του έργου καθηγητής Dr. Piero Fraternali του Πολυτεχνείου του Μιλάνου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού με την παρουσίασή του με θέμα: “Data intelligence for consumer awareness and behavioral change” και με τις ερωτήσεις που ακολούθησαν σχετικά με την ευαισθητοποίηση του κοινού και την αλλαγή συμπεριφοράς.

Στην κοινοπραξία του enCOMPASS συμμετείχαν οι εξής φορείς: Politecnico di Milano (PMI)  ως συντονιστής – Ιταλία, European Institute for Participatory Media (EIPCM) – Γερμανία, Stadtwerke Haβfurt GmbH (SHF) – Γερμανία, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, CERTH) – Eλλάδα, Naturschutzbund (NABU) - Γερμανία, Watt & Volt (WVT) - Ελλάδα, Societa Elettrica Sopracenerina (SES) – Switzerland, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Ελλάδα, Scuola Universitaria Profesionale della Svizzera Italiana (SUPSI) – Ελβετία, Set Mobile S.R.L (SMOB) – Ρουμανία, Kaleidos Games (KAL) – Ιταλία, Kaunas Univeristy of Technology, Social responsibility research centre (KTU) – Λιθουανία, Paradox AG (PDX) – Ελβετία, Gravity R&D Zrt (GRA) – Ουγγαρία.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ ήταν υπεύθυνο για την πιλοτική υποδομή της Αθήνας. Σε αυτό το πλαίσιο υποστήριξε την ανάπτυξη και διεύρυνση της χρήσης της πλατφόρμας του enCOMPASS. Επιπρόσθετα, προώθησε και επέκτεινε τα αποτελέσματα της υλοποίησης της πιλοτικής υποδομής στο εσωτερικό περιβάλλον του, αλλά και στους επισκέπτες από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Παράλληλα, υλοποίησε ενημερωτικές δράσεις (εκδηλώσεις, ηλεκτρονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις) προάγοντας την ευαισθητοποίηση για την κατανάλωση ενέργειας στον ευρύτερο κυβερνητικό τομέα στην Ελλάδα μέσα από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του enCOMPASS.