Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου η υποβολή στο ΕΛΙΔΕΚ των ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν από το ERC

Η σχετική δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 10.000.000 ευρώ (μέχρι 250.000 ευρώ ανά έργο) και συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Ξεκίνησε η υποβολή ερευνητικών προτάσεων για τη δράση με τίτλο «Χρηματοδότηση – γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC» με καταληκτική ημερομηνία την 14η Οκτωβρίου 2019, 17:00 (ώρα Ελλάδας) μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 10.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 5.000.000 ευρώ προέρχονται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και 5.000.000 ευρώ από το ΕΛΙΔΕΚ.

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη Ελλήνων ερευνητών των οποίων οι προτάσεις έλαβαν βαθμολογία Α σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC), αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η χρηματοδότηση – γέφυρα έχει σκοπό τη βελτίωση της πρότασης και τη διατήρηση του ερευνητικού έργου των επιστημόνων αυτών στα υψηλότερα επίπεδα επιστημονικής αριστείας. Θα έχει διάρκεια από 12 έως 24 μήνες και το ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο δύναται να φτάσει μέχρι και τα 250.000 ευρώ. Η δράση αφορά έργα που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας τα έτη 2017 και 2018 και δύναται να επαναπροκηρυχθεί για έργα που θα υποβληθούν στο ERC και τα επόμενα έτη μέχρις εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι προτάσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν σε ελληνικό φορέα, ενώ τελικό παραδοτέο αποτελεί η επανυποβολή της πρότασης στο ERC με φορέα υλοποίησης στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου μέσω της κοινής αυτής δράσης ενισχύεται ακόμη περισσότερο η ερευνητική δραστηριότητα των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις με την επανυποβολή της βελτιωμένης πρότασης για σημαντική χρηματοδότηση από το ERC προς Έλληνες ερευνητές.

Η σύμπραξη του ΕΛΙΔΕΚ με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και του εξαίρετου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την αναστροφή του φαινομένου εκροής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα του ERC στον Ορίζοντα 2020, παρέχοντας μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην ελληνική ερευνητική κοινότητα. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΕΚΤ υποστηρίζει τους Έλληνες ερευνητές να καταρτίσουν τις προτάσεις τους και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση, και συνεχίζει να τους υποστηρίζει και στην υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου.

Στο πλαίσιο των εκδόσεων του ΕΚΤ για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στον Ορίζοντα 2020, δημοσιεύτηκε πριν λίγο καιρό η έκθεση για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα του ERC την περίοδο 2014-2018. Τη συγκεκριμένη περίοδο χρηματοδοτήθηκαν 30 ερευνητικά έργα στα οποία συμμετείχαν 35 ελληνικοί φορείς, κατά κύριο λόγο ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΛΙΔΕΚ