Η Ιστορία της Εργασίας και η βιομηχανική ευρωπαϊκή κληρονομιά στο νέο αφιέρωμα της Europeana “Europe at Work”

Ανοικτό παραμένει το κάλεσμα του EKT, ως εθνικού συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου, στους φορείς, για να διαθέσουν τα δεδομένα τους στο SearchCulture.gr και στη συνέχεια στη Europeana.

Ο εργασιακός κόσμος στις μέρες μας είναι κατά μεγάλο βαθμό προϊόν των εξελίξεων, ζυμώσεων και μεταρρυθμίσεων που έφερε η βιομηχανική επανάσταση. Με αφορμή τον σύγχρονο επαναπροσδιορισμό του νοήματος της εργασίας, η Europeana, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, ξεκινά μια σεζόν-αφιέρωμα στην Ιστορία της Εργασίας.

Το αφιέρωμα "Europe at work" αφηγείται και διερευνά τη βιομηχανική μας κληρονομιά και την εργασία στην Ευρώπη κατά την περίοδο αυτή. Εξερευνήστε τη νέα συλλογή βιομηχανικής κληρονομιάς στη Europeana, με 440.000 τεκμήρια, για να ανακαλύψετε συναρπαστικό υλικό από τη βιομηχανική και εργασιακή μας παράδοση. Τους επόμενους μήνες, θα προστεθούν εικονικές γκαλερί και ιστολόγια που θα εξερευνήσουν αυτά τα θέματα. Όσοι πολίτες θέλουν, μπορούν να μοιραστούν την ιστορία τους και να συνεισφέρουν στο αφιέρωμα με φωτογραφίες και σχετικό αρχειακό υλικό, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.

Έχοντας αναπτύξει πολυετή σχέση συνεργασίας και έχοντας ήδη διαθέσει πάνω από 320.000 τεκμήρια στη Europeana, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), από την άνοιξη του 2019 έλαβε και τον ρόλο του διαπιστευμένου εθνικού συσσωρευτή πολιτιστικών δεδομένων για τη Europeana μέσω της υποδομής SearchCulture.gr που αναπτύσσει. Καλεί λοιπόν όλους τους φορείς να διαθέσουν τα δεδομένα τους στο SearchCulture.gr και στη συνέχεια στη Europeana (αν το επιθυμούν) χωρίς κόστος και να επιτύχουν την ανάδειξη και τη διεθνή προβολή του περιεχομένου τους, απλά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο του ρόλου του ως εθνικού συσσωρευτή για την Ελλάδα, το ΕΚΤ έχει την ευθύνη της διάθεσης του περιεχομένου στη Europeana. Δεδομένου ότι σχεδόν το σύνολο των προδιαγραφών ένταξης περιεχομένου, όσον αφορά τις τεχνικές, τεκμηριωτικές και νομικές προϋποθέσεις, αλλά και τα πρότυπα διαλειτουργικότητας, του SearchCulture.gr είναι εναρμονισμένα με εκείνα της Europeana, η διάθεση των δεδομένων των πολιτιστικών φορέων που το επιθυμούν στη Europeana γίνεται χωρίς καμία επιπλέον διαδικασία για τον φορέα που διαθέτει το περιεχόμενό του στο SearchCulture.gr.

Από τον Ιανουάριο του 2019, το ΕΚΤ συμμετέχει επίσης ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο Europeana Common Culture, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών συσσωρευτών με τη Europeana, μέσα από την αύξηση του περιεχομένου Ανοικτής Πρόσβασης στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη και στην εναρμόνιση των πολιτικών, των τεχνολογιών και των υποδομών που διέπουν τη συσσώρευση και τη συνολικότερη διάχυση του έργου της Europeana. Με τη συμμετοχή του στο έργο, το ΕΚΤ στοχεύει στον πολλαπλασιασμό και τη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού περιεχομένου που διατίθεται στη Europeana. Στο έργο, συντονιστής του οποίου είναι το Europeana Foundation, συμμετέχουν 24 πάροχοι/ εθνικοί συσσωρευτές από την Ευρώπη.

Η Europeana συγκεντρώνει στη διαδικτυακή της πύλη πάνω από μισό εκατομμύριο αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς από όλη την Ευρώπη και συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης, όχι μόνο στην κοινότητα των μουσείων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων της Ευρώπης, αλλά και των πολιτών, καθώς και των κοινοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT, Europeana