Οι ελληνικές πρωτοβουλίες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2019

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2019 είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσπίστηκε το 2006 για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), οι νικητές του εθνικού σκέλους του Διαγωνισμού για τα "Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2019", που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο ευρωπαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού: TILOS Project του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην κατηγορία "Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων" και Αναγέννηση Καλλιέργειας Ζαχαροκάλαμου – Αναβίωση Παραδοσιακού Προϊόντος "πετιμέζι από ζαχαροκάλαμο" της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Γενισέα Ξάνθης, στην κατηγορία "Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα". Πρόκειται για δύο πρωτότυπες και καινοτόμες πρωτοβουλίες που προωθούν αποτελεσματικά τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, συνδέουν την παράδοση με την τεχνολογική εξέλιξη και εμπνέουν τους νέους και μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες να ασχοληθούν με το επιχειρείν. 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2019 είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεσπίστηκε το 2006 για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει την αριστεία Δημοσίων Φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι κατηγορίες των Βραβείων είναι έξι: α) Προώθηση της Επιχειρηματικότητας, β) Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες, γ) Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, δ) Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης, ε) Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων και στ) Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα, ενώ υπάρχει και το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Οι τελικοί νικητές του ευρωπαϊκού σκέλους θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής που θα λάβει χώρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στις 25-27 Νοεμβρίου 2019. 

Η πρωτοβουλία TILOS ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2015 και αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία ενός "Έξυπνου Μικροδικτύου Ηλεκτροδότησης" για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των κατοίκων και επιχειρήσεων του νησιού της Τήλου. Στο εγχείρημα αυτό τετραετούς διάρκειας του Δήμου Τήλου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που συντονίζει το έργο, συμμετέχουν συνολικά δεκατρείς εταίροι από την Ελλάδα και την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), οι ελληνικές εταιρείες Eunice και Eurosol και η ΜΚΟ WWF – Ελλάς.

Το έργο συνολικού ύψους άνω των 15 εκατ. ευρώ έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 11 εκατ. ευρώ, καθώς έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα πλαίσιο HORIZON 2020 για την κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και δράσεις δημοσιότητας. Τα μέλη της Κοινοπραξίας επένδυσαν σε ανθρώπινο δυναμικό καταβάλλοντας κεφάλαιο περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης καινοτόμας ενεργειακής λύσης για την ενεργειακή μετάβαση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) της χώρας σε νέα μοντέλα παραγωγής και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της αυξημένης αξιοποίησης καθαρών, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, οι οποίες προοδευτικά οδηγούν στην απεξάρτηση από το κοστοβόρο και ρυπογόνο πετρέλαιο. Βασίζεται στη λειτουργία ενός Υβριδικού Σταθμού (δηλ. αιολική και ηλιακή ενέργεια σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με συσσωρευτές) και ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης με παράλληλη ανάπτυξη ενός Ευφυούς Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας που συντονίζει τη λειτουργία όλων των επιμέρους συνιστωσών του εν λόγω Μικροδικτύου της Τήλου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία, διατίθενται στα παρακάτω βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=v47A12LFe48
https://www.youtube.com/watch?v=JShL7EDlBQM 

Η πρωτοβουλία της ίδρυσης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΓΕΝΙΣΕΑ στην περιοχή Γενισέα του Δήμου Αβδήρων στην Ξάνθη, ξεκίνησε το 2006 από πέντε γυναίκες σχετικά μεγάλης ηλικίας, νοικοκυρές, αγρότισσες μικρής εμβέλειας με όραμα την αναβίωση του παραδοσιακού τρόπου καλλιέργειας και μεταποίησης του ζαχαροκάλαμου για την παραγωγή πετιμεζιού και απώτερο στόχο την "αναγέννηση" της παραγωγής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων για τη διατήρηση των τοπικών ηθών και εθίμων.

Σήμερα, τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΓΕΝΙΣΕΑ αριθμούν επτά γυναίκες, οι οποίες απασχολούνται σε μόνιμη βάση με τη μεταποίηση του ζαχαροκάλαμου σε πετιμέζι, ενώ προσφέρεται και εποχική εργασία κατά την περίοδο της συγκομιδής σε άνεργους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προέρχονται ως επί το πλείστον από "μη προνομιούχες εθνοτικές ομάδες". Την πρωτοβουλία αυτή συνδράμουν, μεταξύ άλλων, ο Δήμος Αβδήρων της Ξάνθης, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Στρατηγικό στόχο αποτελεί η αύξηση της δυναμικότητας της παραγωγής με την προσέλκυση νέων αγροτών για την καθιέρωση της συγκεκριμένης καλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου ακολουθεί τις αρχές της "βιώσιμης γεωργίας" με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς δεν απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ δεν χρησιμοποιούνται καθόλου λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων από το "Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο".

Μακροπρόθεσμο όραμα, η επαναλειτουργία του εργοστασίου ζαχάρεως της Ξάνθης για την παραγωγή μαύρης ζάχαρης και μελάσας, η αξιοποίηση των υπολειμμάτων του ζαχαροκάλαμου για την παραγωγή πέλλετ και ζωοτροφών, που θα συνεισφέρουν σε περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας και στην εν γένει οικονομική ευμάρεια της Περιφέρειας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία, διατίθενται στα παρακάτω βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=dzzsL8HNg0E
https://www.youtube.com/watch?v=0jdnEdSJ0nE

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΒ