Το περιοδικό «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού» εμπλουτίζει το επιστημονικό περιεχόμενο της πλατφόρμας eJournals του ΕΚΤ

Το περιοδικό έχει ως σκοπό να προβάλει την επιστημονική έρευνα και την παιδαγωγική καινοτομία στον χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) εγκαινιάζει μία νέα εκδοτική συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή της Παγκόσμιας Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ. Ελλάδας) για την ηλεκτρονική διάθεση του επιστημονικού περιοδικού «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού», που προβάλει την επιστημονική έρευνα και την παιδαγωγική καινοτομία στον χώρο της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Το περιοδικό θα εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά και με Ανοικτή Πρόσβαση, μέσω της ενιαίας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ.

Η Ο.Μ.Ε.Ρ. (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) είναι μία επιστημονική, μη κρατική, μη κερδοσκοπική, παγκόσμια οργάνωση προσχολικής αγωγής, που δραστηριοποιείται σε πάνω από εβδομήντα χώρες, προωθώντας τα δικαιώματα του παιδιού στην εκπαίδευση και υποστηρίζοντας δραστηριότητες που βελτιώνουν την προσβασιμότητα σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και φροντίδα παιδιών ηλικίας 0-8 ετών. Η Ελληνική Επιτροπή της Ο.Μ.Ε.Ρ. αποτελείται από επτά Παραρτήματα σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος. Μεταξύ των άλλων δράσεών της, η O.M.E.P. Ελλάδας εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού», επιχειρώντας να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και επιστημονικά τεκμηριωμένου διεπιστημονικού λόγου για την εκπαίδευση των παιδιών 0-8 ετών, μεταξύ των μελών της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας και των φορέων που εμπλέκονται με την εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

Το περιοδικό «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού» εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα, εφαρμόζει το σύστημα της «διπλής τυφλής» κρίσης των προς δημοσίευση εργασιών και φιλοξενεί εργασίες σε τρεις διαφορετικές ενότητες: (α) επιστημονική αρθρογραφία, (β) εκπαιδευτικά προγράμματα, και (γ) παρουσιάσεις βιβλίων, διδακτορικών διατριβών, εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.

Στο αρχείο των τευχών του περιοδικού είναι ήδη διαθέσιμα 13 τεύχη που παρέχουν πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 168 εργασιών. Το πιο πρόσφατο ολοκληρωμένο τεύχος του περιοδικού που εκδόθηκε το 2015 περιλαμβάνει 6 κείμενα εργασίας:

Σημειώνεται ότι από εδώ και στο εξής οι εργασίες του περιοδικού θα δημοσιεύονται αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης για κάθε μία, ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και ο πίνακας περιεχομένων κάθε τεύχους δημιουργείται σταδιακά.

H υπηρεσία ePublishing ΕΚΤ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και η OMEP Greece έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου.

H πλατφόρμα eJournals της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ, φιλοξενεί υψηλής ποιότητας περιοδικά, 37 μέχρι σήμερα, και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα. Μέχρι στιγμής πολλοί έγκριτοι φορείς έχουν αξιοποιήσει το ηλεκτρονικό περιβάλλον εκδόσεων που τους παρέχει το ΕΚΤ για τη μετάβασή τους σε έναν σύγχρονο τρόπο επιστημονικών εκδόσεων που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας.

Η κεντρική πλατφόρμα της υπηρεσίας ePublishing EKT αποτελείται από τρεις πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και βιβλίων-μονογραφιών. Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

Αναζητήστε έγκριτο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στις υποδομές του ePublishing ΕΚΤ

Σημειώνεται ότι στην πλατφόρμα eJournals υπάρχουν ακόμα 5 επιστημονικά περιοδικά για τις επιστήμες της εκπαίδευσης. Πρόκειται για τα περιοδικά "Ανοικτή Εκπαίδευση" που εκδίδει το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ), "Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης" που εκδίδει το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, "Επιστημονική Επετηρίδα" του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, "Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση" του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και "Έρευνα στην Εκπαίδευση" του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης.

Επιπλέον, στην πλατφόρμα eProceedings της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εκδόσεων φιλοξενούνται 22 τόμοι Πρακτικών του συνεδρίου "Ιnternational Conference of Distance Learning (ICODL)" που διοργανώνει το ΕΔΑΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), 4 τόμοι Πρακτικών από το "Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης", που διοργανώνει  το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, και ένας τόμος του Συνεδρίου “Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία”.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΟΜΕΡ Greece, ΕΚΤ