Μέχρι τις 10 Μαΐου η υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο «Proof of Concept» του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί καινοτόμες ερευνητικές ιδέες που αναζητούν τον δρόμο τους για την παραγωγή.

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ανακοίνωσε την έναρξη του δεύτερου κύκλου υποβολής προτάσεων του προγράμματος Proof of Concept. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί καινοτόμες ερευνητικές ιδέες που αναζητούν τον δρόμο τους για την παραγωγή. Ερευνητές ή ερευνητικά εταιρικά σχήματα από όλη την Ελλάδα καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους online στον δικτυακό τόπο www.psppoc.gr μέχρι τις 10 Μαΐου 2019.

Μετά το πέρας της υποβολής των προτάσεων, θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Οι προτάσεις που θα λάβουν χρηματοδότηση θα ανακοινωθούν στις 13 Ιουνίου 2019 από τη Συμβουλευτική Επιτροπή του προγράμματος, η οποία αποτελείται από μέλη του ελληνικού και διεθνούς τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Τι είναι το Proof of Concept

Το πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών δίνει τη δυνατότητα σε ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε προϊόντα. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων γίνεται κάθε έξι μήνες.

Η διαδικασία μεταφοράς μιας καινοτομίας στο στάδιο της εμπορευματοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ιδέας, το δυναμικό της αγοράς και το σχέδιο των εφευρετών, μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

α) Με την παρουσίαση του ώριμου προϊόντος σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών
β) Με τη δημιουργία επιχείρησης η οποία θα προχωρήσει στην πιλοτική παραγωγή και διάθεση του προϊόντος.

Στο πρόγραμμα Proof of Concept μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητές και ερευνητικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται οικονομικά από δωρητές. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 500.000 € ετησίως για την υποστήριξη 10 ιδεών (μέχρι 50.000 για κάθε έργο). Τα έργα που απαιτούν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης θα μπορούν να επεκταθούν για έξι επιπλέον μήνες χωρίς να αυξηθεί η οικονομική υποστήριξη τους.

Σημειώνεται πως κάθε έργο που χρηματοδοτείται αξιολογείται συνεχώς, ενώ η υποστήριξή του μπορεί να διακοπεί εφόσον αξιολογηθεί αρνητικά.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο www.psppoc.gr

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών