O Δημόσιος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων διαθέσιμος στο διαδίκτυο με την υποστήριξη του ΕΚΤ

Περισσότερες από 366.000 βιβλιογραφικές εγγραφές διατίθενται μέσω της πλατφόρμας openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

H Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, η δεύτερη και σημαντικότερη βιβλιοθήκη της χώρας, χρησιμοποιεί πλέον την πλατφόρμα openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), για τη διαχείριση και δημόσια διάθεση του Καταλόγου της (http://parliament.openabekt.gr). Τα αποτελέσματα της συνεργασίας του ΕΚΤ με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής ως προς την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης και Διάθεσης του Καταλόγου και Λειτουργιών της Βιβλιοθήκης openΑΒΕΚΤ παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν πολλοί βουλευτές από όλα τα κόμματα, οι οποίοι εξήραν τη συνεργασία των δύο θεσμικών φορέων και τόνισαν το πλούσιο και σημαντικό έργο που παράγει η Βιβλιοθήκη της Βουλής, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο του ΕΚΤ σε ζητήματα οργάνωσης και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου και στην ανάπτυξη και διάχυση σχετικής τεχνογνωσίας. Αναφέρθηκαν, επίσης, στη συμβολή του ΕΚΤ σε ότι αφορά την υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος στη διάχυση της γνώσης που παράγει το ελληνικό σύστημα, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις βιβλιοθήκες και την επίλυση θεμάτων διαλειτουργικότητας.

To openABEKT (www.openabekt.gr) αποτελεί μια σύγχρονη υπηρεσία σε υποδομή νέφους που έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συνεργασίας του ΕΚΤ με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, πραγματοποιήθηκε η μετάπτωση του καταλόγου της βιβλιοθήκης στο νέο περιβάλλον του openABEKT και ενσωματώθηκαν νέες λειτουργικότητες σε ένα φιλικό περιβάλλον αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο του καταλόγου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση του προσωπικού μέσω του σύγχρονου περιβάλλοντος openABEKT eLearning, ενώ παρέχεται συνεχής διαδικτυακή υποστήριξη μέσω των υπηρεσιών eHelpdesk και eKnowledgeBase. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποδομή νέφους του ΕΚΤ διασφαλίζει την πλήρη παροχή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης (λειτουργίες διαχείρισης μελών και συναλλαγών, όπως δανεισμός και κρατήσεις υλικού, διαθεσιμότητας αντιτύπων, στατιστικών), την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας με υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας (24/7/365) και με υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης της Βουλής περιλαμβάνει σήμερα 366.616 βιβλιογραφικές εγγραφές και 590.686 αντίτυπα και τεύχη. Ιδιαίτερα σημαντικό και ενδιαφέρον για τους χρήστες είναι ότι 878 ψηφιακά αρχεία σημαντικών εκδόσεων, για θέματα ιατρικής πρακτικής και υγιεινής του περασμένου αιώνα, μετά από κατάλληλη ψηφιακή επιμέλεια, προβάλλονται και διατίθενται ελεύθερα στον Κατάλογο, για ξεφύλλισμα και ανάγνωση, μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικού αναγνώστη που διαθέτει το openABEKT.

Οι περισσότερες βιβλιογραφικές εγγραφές αφορούν τεκμήρια κειμένου, ενώ περιλαμβάνει και μικρότερες συλλογές χαρτογραφικού, οπτικοακουστικού υλικού, ορισμένα χειρόγραφά και ένα μικρό αριθμό ηχογραφήσεων και αρχείων πολυμέσων. Εκτός από ορισμένες δεκάδες χιλιάδες περιοδικών και μονογραφικών σειρών, το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου είναι μονογραφίες, και μάλιστα μεγάλο μέρος είναι ξενόγλωσσο: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά κυρίως, ενώ υπάρχει περιεχόμενο στα Λατινικά και Αρχαία Ελληνικά.

Το παλαιότερο βιβλίου του Καταλόγου είναι από το 1435, δηλαδή πριν την τυπογραφία, ενώ στις συλλογές της Βιβλιοθήκης υπάρχουν περιοδικά από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως π.χ. το The Naval Chronicle ή το Journal du Palais. Στον Κατάλογο υπάρχει πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό και από τον 20ο αιώνα, όπως π.χ. αγορεύσεις των Ε. Βενιζέλου, Ε. Ρεπούλη, Δ. Πολίτου, Γ. Καφαντάρη και Δ. Ράλλη από το 1917 και τεκμήρια από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία θα βρουν συναρπαστικά οι μελετητές της ελληνικής ιστορίας, αλλά και οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πλαισιώσουν το μάθημα της ιστορίας στην τάξη.

Σχετικά με το openABEKT

Το openABEKT (www.openabekt.gr) είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και ανοικτής διάθεσης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης. Πρόκειται για ένα ενιαίο σύστημα για όλους τους φορείς που το χρησιμοποιούν, στο οποίο διαμορφώνονται αυτόνομες εφαρμογές που παραμετροποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε φορέα που λαμβάνει την υπηρεσία.

Όλο το περιεχόμενο που συγκεντρώνεται και τεκμηριώνεται σε κάθε επιμέρους κατάλογο μιας βιβλιοθήκης, τροφοδοτεί τον Ενιαίο Κατάλογο openABEKT (http://catalogue.openabekt.gr), ο οποίος συγκεντρώνει, ευρετηριάζει και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο και σε ένα ενιαίο γραφικό περιβάλλον, τις εγγραφές όλων των φορέων που χρησιμοποιούν openABEKT. O Κατάλογος περιλαμβάνει ήδη περισσότερες από 1 εκατ. βιβλιογραφικές εγγραφές.

Η υπηρεσία openABEKT, η οποία διατίθεται διαδικτυακά από τις Υποδομές Νέφους του ΕΚΤ, παρέχεται ως δημόσια υπηρεσία, σε μεγάλο αριθμό φορέων που παράγουν ή διαθέτουν έγκριτο περιεχόμενο πολιτισμού, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία αλλά και επιστημονικό περιεχόμενο, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς φορείς. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συμβάσεις συνεργασίας που αφορούν τη διάθεση του openABEKT σε 100 βιβλιοθήκες, ενώ 64 κατάλογοι βιβλιοθηκών διατίθενται ήδη διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας νέφους.

Το openABEKT αποτελεί τη μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ, του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού και οργάνωσης βιβλιοθηκών, που αναπτύσσει το ΕΚΤ από το 1986 και το οποίο έχει διατεθεί σε περισσότερες από 2.700 βιβλιοθήκες και άλλους οργανισμούς, όπως μουσεία και αρχεία. 

Σχετικά με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (http://library.parliament.gr) ιδρύθηκε από την πρώτη Βουλή που συγκροτήθηκε μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1844, με κύριο σκοπό την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου. Το 1846 αρχειοφύλακας και βιβλιοφύλακας εξελέγη ο Ζακύνθιος λόγιος και δικαστικός Γεώργιος Τερτσέτης, ο οποίος την ανέδειξε σε πνευματικό κέντρο της εποχής. Η ανάπτυξη και οργάνωσή της, όμως, οφείλεται στον Τιμολέοντα Φιλήμονα, βουλευτή Αττικής, νομικό και εκδότη της εφημερίδας Αιών, ο οποίος εξελέγη το 1875 Έφορος του Βουλευτηρίου. Προσκαλώντας δωρεές από το εσωτερικό και το εξωτερικό, ο Φιλήμων αύξησε στη διάρκεια της θητείας του (1875-1887) τους τόμους των εντύπων από 5.000 σε 100.000. Η ταξινόμηση των εντύπων της Βιβλιοθήκης ανατέθηκε στο Νικόλαο Πολίτη, ο οποίος προσάρμοσε στις ανάγκες της Βιβλιοθήκης το σύστημα ταξινόμησης της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Μονάχου.

Επί σειρά ετών η Βιβλιοθήκη φιλοξενήθηκε σε διάφορα κτήρια για να εγκατασταθεί οριστικά το 1934 στο δεύτερο όροφο του κτηρίου των Παλαιών Ανακτόρων, του οποίου η μετατροπή σε Μέγαρο Βουλής και Γερουσίας είχε μόλις ολοκληρωθεί. Σήμερα, λόγω του μεγάλου όγκου των συλλογών της και των νέων δραστηριοτήτων της, η Βιβλιοθήκη της Βουλής περιλαμβάνει: α) την Κεντρική Βιβλιοθήκη, που στεγάζεται στο κτήριο του Κοινοβουλίου, β) την Μπενάκειο Βιβλιοθήκη (Ανθίμου Γαζή 2), που φιλοξενείται προσωρινά στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο και γ) το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων