SearchCulture.gr: Ενισχύεται η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στον δημόσιο ψηφιακό χώρο

H πύλη διαθέτει ήδη 430.000 τεκμήρια ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας, ενώ πάνω από 100.000 τεκμήρια έχουν ενταχθεί στη Europeana!

Περισσότερα από 430.000 τεκμήρια ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας διατίθενται πλέον στη διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr του ΕΚΤ, η οποία έχει εμπλουτιστεί με νέες συλλογές και λειτουργικότητες. Παράλληλα, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των τεκμηρίων, ήδη πάνω από 100.000, τα οποία έχουν ενταχθεί και στην Europeana, αυξάνοντας έτσι το έγκριτο ελληνικό περιεχόμενο που είναι αναζητήσιμο μέσω αυτής της ευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας για την πολιτιστική κληρονομιά. Το περιεχόμενο του SearchCulture.gr διευρύνθηκε πρόσφατα με πλούσιο λαογραφικό υλικό από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες συλλογές από πολιτιστικούς φορείς της χώρας. 

Το SearchCulture.gr έχει ως στόχο τη συσσώρευση σε ένα ενιαίο σημείο του συνόλου του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος που παράγεται με δημόσια χρηματοδότηση, την ασφαλή διαφύλαξή του και την ελεύθερη, ανοικτή διάθεση του δημόσιου αυτού πλούτου στους πολίτες, τους ερευνητές και την εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσω του SearchCulture.gr, το ΕΚΤ συγκεντρώνει το εθνικό πολιτιστικό περιεχόμενο, διασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη πρόσβαση σε αυτό, και τροφοδοτεί ως βασικός πάροχος την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, συμβάλλοντας έτσι ακόμη περισσότερο στην αύξηση της ευρεσιμότητας, της επανάχρησης και της διεθνούς προβολής του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου. Επιπλέον, οι φορείς που διαθέτουν το περιεχόμενο τους στην πύλη SearchCulture.gr μπορούν, ταυτόχρονα, να εξασφαλίσουν τη μακροχρόνια διαφύλαξή του, αξιοποιώντας την υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ .

Το  ΕΚΤ εμπλουτίζει, ομογενοποιεί και οργανώνει το περιεχόμενο  που  συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr με βάση τους τύπους και τη χρονολογική πληροφορία του υλικού, αναπτύσσοντας λεξιλόγια όρων και προηγμένα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων και σημασιολογικής διασύνδεσης. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει και να πλοηγηθεί ιεραρχικά στο περιεχόμενο επιλέγοντας, συνδυαστικά, τύπο, χρονολογία και ιστορικές περιόδους ή χρησιμοποιώντας διαδραστικές εφαρμογές, όπως το νέφος ετικετών δημοφιλών τύπων ή το χρονολόγιο. Για πρώτη φορά σε συσσωρευτή τόσο μεγάλης κλίμακας και ποικιλίας υλικού, ο χρήστης μπορεί να θέσει σύνθετα ερωτήματα όπως “νομίσματα της μέσης βυζαντινής περιόδου”, “γλυπτά από την κλασσική εποχή” ή “ζωγραφικά έργα της μεσοπολεμικής Ελλάδας”. Ο χρήστης μπορεί ακόμα να επιλέξει έναν τύπο, για παράδειγμα “αγγείο” και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα αποτελεσμάτων, να πλοηγηθεί στις ιστορικές περιόδους ή στα χρονολογικά διαστήματα εξερευνώντας με αυτό τον τρόπο την εξέλιξη της αγγειοπλαστικής τέχνης στην ιστορία του Ελληνικού πολιτισμού. Η σελίδα βοήθειας περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για όλες τις δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης στο υλικό.

Στα πολύ ενδιαφέροντα τεκμήρια που μπορεί να αναζητήσει ο χρήστης στην πύλη Searchculture.gr προστέθηκε πρόσφατα και μια σημαντική συλλογή άυλης κληρονομιάς με ιδιαίτερο λαογραφικό ενδιαφέρον: σχεδόν 140.000 παροιμίες και παραδόσεις από το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Το Κέντρο ιδρύθηκε ως Λαογραφικό Αρχείο το 1918 από τον Νικόλαο Γ. Πολίτη, τον πρόδρομο της επιστήμης της λαογραφίας στην Ελλάδα, και 8 χρόνια μετά εντάχθηκε στη νεοσύστατη Ακαδημία Αθηνών. Διατηρεί σημαντικές συλλογές, ανάμεσά τους το Αρχείο Παροιμιών και Λαϊκών Παραδόσεων, το οποίο μπορείτε να εξερευνήσετε μέσα από το SearchCulture.gr, είτε με Ιστορική Περίοδο, είτε μέσα από τα Θέματα του αρχείου.

Ένταξη νέων φορέων στο SearchCulture.gr

Ο συσσωρευτής πολιτιστικού περριεχομένου SearchCulture.gr παρέχει σήμερα πρόσβαση σε περισσότερα από 430.000 τεκμήρια από 63 πολιτιστικές συλλογές 52 φορέων, με το περιεχόμενο αυτό να εμπλουτίζεται συνεχώς με υλικό από νέους φορείς. Οι φορείς με συλλογές υλικού ή άυλου πολιτισμού που επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα ισχυρό δίκτυο φορέων πολιτισμού, στο οποίο συμμετέχουν μουσεία, αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, δήμοι, πανεπιστήμια, σύλλογοι και πολιτιστικοί οργανισμοί, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους εδώ. Μέσω της πύλης, εξασφαλίζεται η εθνική προβολή του φορέα και η τοποθέτησή του στο διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού, ενώ παράλληλα, εντάσσεται το ψηφιακό του περιεχόμενο στη Europeana. . Επιπλέον, αυξάνεται η επισκεψιμότητα  του ιστοτόπου της συλλογής που διατηρεί ο φορέας, μέσω συνδέσμων ανακατεύθυνσης τόσο στην αρχική σελίδα όσο και στις επιμέρους σελίδες τεκμηρίων.

Οι πόροι που απαρτίζουν τις συλλογές μπορούν να είναι σε μορφή κειμένου, ήχου, εικόνας, βίντεο, χαρτογραφικού υλικού ή υλικού που δημιουργήθηκε σε ψηφιακή μορφή (π.χ. ένα διαδραστικό παιχνίδι) και χρονολογικά καλύπτουν όλες τις περιόδους ελληνικής ιστορίας και τέχνης.

Σημειώνεται ότι η πύλη SearchCulture.gr δημιουργήθηκε αρχικά ως υπηρεσία για τους δικαιούχους φορείς των Προσκλήσεων 31 και 31.2 (Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Πολιτιστικού Αποθέματος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" οι οποίοι υλοποίησαν έργα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης φιλοξενώντας το περιεχόμενο των αποθετηρίων τους. Η πύλη λειτουργεί σε συνδυασμό με την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ, η οποία στοχεύει στην ασφαλή διαφύλαξη των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων που παράχθηκαν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων. Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου", που υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ (Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Το ΕΚΤ συνεχίζει την ανάπτυξη και βελτίωση της πύλης, διευρύνοντας παράλληλα το περιεχόμενο που συσσωρεύει και διαθέτει προς τους χρήστες.