Εκδήλωση για Ερευνητικές Συνεργασίες "Successful R&I in Europe 2018-9th European Networking Event"

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα είτε να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, είτε να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις άλλων και να εντοπίσουν πιθανούς ερευνητικούς εταίρους.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Συνέδριο «Successful R&I in Europe 2015 – 9th European Networking» απευθύνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2018 στο Ντίσελντορφ (Γερμανία) με στόχο τη δικτύωση και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και διοργανώνεται για 9η συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία, καθώς από το 2009 έχει προσελκύσει πάνω από 2.300 συμμετέχοντες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. To ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas στηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών στην εκδήλωση.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα είτε να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, είτε να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις άλλων και να εντοπίσουν πιθανούς ερευνητικούς εταίρους. Θα πραγματοποιηθούν παράλληλες παρουσιάσεις σε 6 θεματικές περιοχές:

  • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Information & Communication Technologies (ICT)
  • Ενέργεια (Energy)
  • Νανοτεχνολογία, υλικά και διεργασίες παραγωγής (Nanotechnology, Materials and Manufacturing - NMM)
  • Βιώσιμη οικονομία (Sustainable Economy)
  • Βιοεπιστήμες (Life Sciences)
  • Μεταφορά (Transport)

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον γερμανικό οργανισμό ZENIT και το Υπουργείο Καινοτομίας, Επιστήμης και Έρευνας της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας.

Πληροφορίες και διαδικασία συμμετοχής

Η προθεσμία για ομιλίες (παρουσίαση ιδεών η/και αποτελέσματα της έρευνας) είναι 20 Φεβρουαρίου 2018 και η προθεσμία εγγραφής είναι 7 Μαρτίου 2018 στο www.zenit.de/networking2018

Το κόστος συμμετοχής είναι 120 ευρώ (ή 95 ευρώ για μία ημέρα), ενώ οι ομιλητές συμμετέχουν δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα της εκδήλωσης www.zenit.de/networking2018  ή να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, email: cpascual@ekt.gr).

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα, υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτει όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Επιπλέον, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas (www.enteprise-hellas.gr), του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος