To περιοδικό AWPEL που μελετά την εθνογραφική γλωσσολογία, διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Το περιοδικό εκδίδεται ηλεκτρονικά, δύο φορές τον χρόνο (Άνοιξη και Φθινόπωρο) στα αγγλικά, μέσω της ενιαίας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, του ΕΚΤ. Ωστόσο, άρθρα στα ελληνικά και άλλες γλώσσες μπορεί επίσης να γίνουν δεκτά σε ειδικά τεύχη, κατά την κρίση των επιμελητών.

Ενα νέο περιοδικό που εκδίδει το Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΕΠΓ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΤΚΑΙ), διατίθεται διαδικτυακά στο αναγνωστικό κοινό. Πρόκειται για το περιοδικό Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics (AWPEL), το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μέσω της εκδοτικής πλατφόρμας eJournals που έχει αναπτύξει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το AWPEL προσεγγίζει την εθνογραφική μελέτη της γλώσσας από διάφορες σκοπιές και στοχεύει στη δημιουργία ενός διεπιστημονικού φόρουμ για την προώθηση της εθνογραφικής γλωσσολογίας.

Δεδομένου του αναζωογονημένου ενδιαφέροντος για την εθνογραφική γλωσσολογία διεθνώς, παρά την καθυστερημένη άφιξή της στον ευρωπαϊκό χώρο, το AWPEL εμφανίζεται ως πρώτη έκδοση στον ελληνικό χώρο, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για το μέλλον, όπου το ενδιαφέρον για την εθνογραφική μελέτη της γλώσσας πιστοποιείται εύκολα πλέον και όσον αφορά την Ευρώπη.

Την τελευταία δεκαετία στον χώρο της εθνογραφικής γλωσσολογίας, παρατηρείται έντονη επιστημονική παραγωγή σε πεδία μελέτης που αφορούν μεταξύ άλλων: ζητήματα γλώσσας και ενδεικτικότητας, ζητήματα γλωσσικής ανισότητας, ζητήματα γλωσσικής (υπερ)ποικιλότητας - ειδικά σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ζητήματα ταυτότητας/ετερότητας [ιδιαίτερα: (α) σε σχέση με την εθν(ικ)ότητα, (β) στη μελέτη του φύλου και της σεξουαλικότητας, (γ) σε σχέση με ηλικιακές ομάδες, (δ) σε σχέση με το ύφος, (ε) τη μελέτη γλώσσας και χώρου, με έμφαση στο γλωσσικό τοπίο], ζητήματα για τη διαλεκτολογική έρευνα - με έμφαση στη γλωσσική επαφή και μείξη κωδικών.

Το AWPEL μελετά την εθνογραφική γλωσσολογία από διάφορες σκοπιές, δέχεται υποβολές κειμένων (πρωτότυπα άρθρα, αναφορές δεδομένων, review articles, βιβλιοκριτικές) σε συνεχή βάση και αναδεικνύει θέματα που αναλύουν ζητήματα που αφορούν τα ως άνω πεδία μελέτης και όχι μόνο.

Το περιοδικό εκδίδεται ηλεκτρονικά, δύο φορές τον χρόνο (Άνοιξη και Φθινόπωρο) στα αγγλικά, μέσω της ενιαίας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ. Ωστόσο, άρθρα στα ελληνικά και άλλες γλώσσες μπορεί επίσης να γίνουν δεκτά σε ειδικά τεύχη, κατά την κρίση των επιμελητών. Στο πλαίσιο αυτής της εκδοτικής συνεργασίας το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και το Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας του ΤΚΑΙ, έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου.

Τα δημοσιευμένα κείμενα ελέγχονται από κριτές σύμφωνα με το "τυφλό" σύστημα αξιολόγησης (blind double peer-review). Η σύνθεση του επιστημονικού συμβουλίου του AWPEL εγγυάται την εγκυρότητα του δημοσιεύσιμου περιεχομένου που παρέχει το περιοδικό στο κοινό, αντικατοπτρίζει τις ποικίλες καταβολές της εθνογραφικής γλωσσικής έρευνας, καθώς και το διεθνές προφίλ και την εμβέλεια του περιοδικού.

Το πρώτο τεύχος του AWPEL συμπίπτει με τα 30 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος και είναι αφιερωμένο στο έργο των μεταπτυχιακών του φοιτητών/τριών. Ανατρέξτε στο περιεχόμενο του τρέχοντος τεύχους που έχει θεματολογία "Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα στο ελληνικό πλαίσιο" και μελετήστε τα εξής 4 ενδιαφέροντα άρθρα:

Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΕΠΓ)

Το Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας είναι η υποστήριξη της γλωσσολογικής έρευνας σε ένα περιβάλλον Κοινωνικών Επιστημών μέσω της καλλιέργειας εθνογραφικού προσανατολισμού στη συλλογή και την ανάλυση γλωσσικών δεδομένων.

Το ΕΕΠΓ στοχεύει στην ενίσχυση της διδασκαλίας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-διδακτορικό επίπεδο μέσω της έκδοσης Working Papers (με γλώσσες εργασίας τα αγγλικά και τα ελληνικά), ένα εξειδικευμένο σπουδαστήριο, συνεργασίες με άλλα ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σεμινάρια, συμπόσια και, μελλοντικά, ένα θερινό σχολείο.

Υπενθυμίζουμε οτι η ηλεκτρονική υποδομή ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr/el) αποτελείται από τρείς πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών (http://ejournals.epublishing.ekt.gr), πρακτικών συνεδρίων (http://eproceedings.epublishing.ekt.gr) και βιβλίων-μονογραφιών (http://ebooks.epublishing.ekt.gr). Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

Tο eJournals, ως επιμέρους πλατφόρμα της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ, φιλοξενεί υψηλής ποιότητας επιστημονικά περιοδικά, 31 μέχρι σήμερα, και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα. Σήμερα πολλοί έγκριτοι φορείς αξιοποιούν το ηλεκτρονικό περιβάλλον εκδόσεων που τους παρέχει το ΕΚΤ για τη μετάβασή τους σε έναν σύγχρονο τρόπο επιστημονικών εκδόσεων που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. Σε αυτούς προστέθηκε και το Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας για την ηλεκτρονική διάθεση του επιστημονικού περιοδικού που εκδίδει.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας ΕΕΠΓ/ΤΚΑΙ