Η Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

H Eλληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, υποστηρίζοντας τη διεπιστημονικότητα και τον πλουραλισμό μεθόδων, εννοιών, προσεγγίσεων και αντικειμένων έρευνας, προσφέρει τη διέξοδο για τη δημοσίευση των πορισμάτων πρωτότυπης και εξειδικευμένης έρευνας στους ποικίλους κλάδους της πολιτικής επιστήμης.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) εγκαινιάζει μια νέα εκδοτική συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ), για την ηλεκτρονική διάθεση του περιοδικού Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης που εκδίδεται συστηματικά από το 1993. Από εδώ και στο εξής το περιοδικό θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και με Ανοικτή Πρόσβαση μέσω της ενιαίας υποδομής διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ.

Η Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης εκδίδεται ως το περιοδικό επιστημονικό όργανο της ΕΕΠΕ. Με την έκδοση του περιοδικού της, το 1993, η ΕΕΠΕ εκπλήρωσε τον επιστημονικό της προορισμό, δημιουργώντας και στη χώρα μας, όπως συμβαίνει και με τις άλλες εθνικές εταιρείες πολιτικής επιστήμης στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική, το ενδεδειγμένο όργανο επιστημονικής επικοινωνίας και προαγωγής της έρευνας, στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η  "Επιθεώρηση" προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των επιστημονικών περιοδικών των εθνικών εταιρειών πολιτικής επιστήμης, όπως είναι η Αμερικανική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, η Βρετανική, η Γαλλική, η Ιταλική αλλά και η Διεθνής Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης (που συνιστά όργανο της Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης). Τα περιοδικά αυτά, τα οποία διακρίνονται για την εγκυρότητα της έρευνας που φιλοξενούν, έχουν συμβάλει στην καθιέρωση υψηλών επαγγελματικών προδιαγραφών στον χώρο της πολιτικής επιστήμης και αποτελούν τους φορείς της διαμόρφωσης των ποιοτικών κριτηρίων του κλάδου.

Υποστηρίζοντας τη διεπιστημονικότητα και τον πλουραλισμό μεθόδων, εννοιών, προσεγγίσεων και αντικειμένων έρευνας, η "Επιθεώρηση" μέσω του συστήματος της διπλής ανώνυμης αξιολόγησης που εφαρμόζει, προσφέρει τη διέξοδο για τη δημοσίευση των πορισμάτων πρωτότυπης και εξειδικευμένης έρευνας στους ποικίλους κλάδους της πολιτικής επιστήμης.

Στο αρχείο των τευχών της "Επιθεώρησης" είναι ήδη διαθέσιμα 24 από τα συνολικά 43 τεύχη του περιοδικού. Πολιτικοί επιστήμονες, ερευνητές των κλάδων της ιστορικής και κοινωνικής ανάλυσης, φοιτητές Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών (αλλά και φοιτητές παρεμφερών ειδικοτήτων), όπως επίσης και πολίτες που προβληματίζονται σοβαρά για την πολιτική, ανατρέχοντας στη συγκεκριμένη ενότητα αποκτούν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλούσιο περιεχόμενο του περιοδικού που περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, ειδικά αφιερώματα και βιβλιοκριτικές.

Ανατρέξτε στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού που εκδίδει η ΕΕΠΕ και διαβάστε:

Η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης

Η ΕΕΠΕ είναι επιστημονικό-μη κερδοσκοπικό σωματείο. Ιδρύθηκε το 1959 και από το 1975 διανύει τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του. Είναι μέλος της «Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης» (International Political Science Association). Αναπτύσσει πολύπλευρη δραστηριότητα η οποία, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή συνεδρίων και διαλέξεων, την υποστήριξη σεμιναρίων, ερευνητικών δικτύων και ομάδων μελέτης, την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, πρακτικά συνεδρίων και αυτοτελών μελετών. Σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, σκοπός της ΕΕΠΕ είναι η «[...] προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και μελέτης των πολιτικών φαινομένων, ιδεών και θεσμών, με το πνεύμα και τη μέθοδο της νεώτερης πολιτικής επιστήμης».

Η δράση της εξυπηρετεί τους σύνθετους προγραμματικούς στόχους της:

  • την ανάδειξη και οριοθέτησης της πολιτικής επιστήμης ως διακριτό πεδίο επιστημονικής έρευνας και συγγραφικής παραγωγής,
  • την ανάπτυξη του κλάδου σε συνθήκες θεωρητικού και μεθοδολογικού πλουραλισμού,
  • την ενθάρρυνση της διεπιστημονικής προσέγγισης και του διαλόγου μεταξύ της πολιτικής επιστήμης και των συναφών κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα και
  • την ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής πολιτικής επιστήμης και του επιστημονικού δυναμικού της στο διεθνή επιστημονικό διάλογο με την καλλιέργεια στενών επαφών με το αντίστοιχο επιστημονικό δυναμικό στα Βαλκάνια, την Ευρώπη, την Αμερική και αλλού.

Η ΕΕΠΕ είναι μέλος της «Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης» (International Political Science Association).

Υπενθυμίζουμε οτι η ηλεκτρονική υποδομή ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr/el) αποτελείται από τρείς πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών (http://ejournals.epublishing.ekt.gr), πρακτικών συνεδρίων (http://eproceedings.epublishing.ekt.gr) και βιβλίων-μονογραφιών (http://ebooks.epublishing.ekt.gr). Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

Tο eJournals, ως επιμέρους πλατφόρμα της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ, φιλοξενεί υψηλής ποιότητας περιοδικά, 29 μέχρι σήμερα, και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα. Σήμερα πολλοί έγκριτοι φορείς αξιοποιούν το ηλεκτρονικό περιβάλλον εκδόσεων που τους παρέχει το ΕΚΤ για τη μετάβασή τους σε έναν σύγχρονο τρόπο επιστημονικών εκδόσεων που καλύπτει όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. Σε αυτούς έρχεται να προστεθεί και η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης για την ηλεκτρονική διάθεση του επιστημονικού περιοδικού που εκδίδει.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης