Δωρεάν διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες και για την περίοδο 2017-2018

Η έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 ενσωματώνει λειτουργίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογών και υπηρεσιών βιβλιοθηκών, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των σχολικών βιβλιοθηκών, καλύπτοντας ανάγκες της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συνεχίζει το σχολικό έτος 2017-2018 να διαθέτει δωρεάν την έκδοση ABEKT 5.6, του συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών, σε όλες τις σχολικές βιβλιοθήκες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Η δράση "Δωρεάν Διάθεση του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές Βιβλιοθήκες" συνοδεύεται από την εγκατάσταση της έκδοσης 5.6, την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των υπευθύνων των σχολικών βιβλιοθηκών, καθώς και από τη διαδικτυακή υποστήριξη στη χρήση του συστήματος.

Όλα τα στάδια της διαδικασίας πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, άμεσα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να απαιτούνται σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της εγκατάστασης ή της αναβάθμισης του ΑΒΕΚΤ στη σχολική βιβλιοθήκη.

Στόχος του ΕΚΤ αναφορικά με τις σχολικές βιβλιοθήκες είναι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλονται στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου ζητούμενο είναι η ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από πλήθος χρηστών και εξυπηρετούν σημαντικές ανάγκες. Εξυπηρετώντας τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις σχολικές βιβλιοθήκες από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, παρέχοντάς τους το σύστημα αυτοματισμού βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ. 

Η έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.6 ενσωματώνει λειτουργίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογών και υπηρεσιών βιβλιοθηκών, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών των σχολικών βιβλιοθηκών, καλύπτοντας ανάγκες της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας.

Το σύστημα ΑΒΕΚΤ καθώς και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης που παρέχει το ΕΚΤ, αποτελούν βασικό υποστηρικτικό άξονα της σχολικής βιβλιοθήκης, προκειμένου να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη ετοιμότητα και επάρκεια στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Παράλληλα, με τη χρήση του ΑΒΕΚΤ οι σχολικές βιβλιοθήκες είναι σε θέση να συνεργαστούν με το δίκτυο βιβλιοθηκών της χώρας και να αναπτύξουν ευρύτερες υπηρεσίες για την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Οι σχολικές βιβλιοθήκες που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, καλούνται να ακολουθήσουν δύο βασικά βήματα:

  • Να συμπληρώσουν τη φόρμα στην ιστοσελίδα http://www.abekt.gr/provision/schlib, όπου θα βεβαιώσουν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις διάθεσης.
  • Να ενημερωθούν για τη συνολική διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια από την ιστοσελίδα http://abekt.ekt.gr/provision/schlib/procedure.

Τυχόν απορίες στη συνολική διαδικασία διάθεσης του ΑΒΕΚΤ 5.6 στις σχολικές βιβλιοθήκες, υποβάλλονται στο ΕΚΤ μέσω e-mail στη διεύθυνση abekt@ekt.gr.

Σημειώνεται οτι το ΑΒΕΚΤ 5.6 διατίθεται πλέον μόνο στις σχολικές βιβλιοθήκες. Για τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες διατίθεται η νέα διαδικτυακή Υπηρεσία openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ