Επιστημονικό Συνέδριο Open Science Fair 2017 για την Ανοικτή Επιστήμη

Eπιστημονικό συνέδριο για την Ανοικτή Επιστήμη με τίτλο "Open Science Fair 2017" διοργανώνεται στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το OSFair2017 απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές, ερευνητικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες, φορείς χάραξης πολιτικής και χρηματοδότησης, παρόχους επιστημονικού ή συναφούς περιεχομένου/εκδότες, νεοφυείς επιχειρήσεις στον χώρο της έρευνας.

Η Ανοικτή Επιστήμη αποτελεί τον νέο τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, βασιζόμενη στη συνεργατικότητα και τους νέους τρόπους διάχυσης της επιστήμης μέσω της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας και των νέων συνεργατικών εργαλείων. Η μετάβαση ωστόσο στο νέο αυτό μοντέλο, βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις αντιλήψεις των ίδιων των ερευνητών, καθώς και την απουσία κινήτρων και ανταμοιβών από την πλευρά των φορέων και χρηματοδοτών έρευνας, την αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των νέων υπηρεσιών και εργαλείων. 

Στο νέο αυτό περιβάλλον, το Open Science Fair 2017 φιλοδοξεί να παράσχει το βήμα για την ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που κρίνονται ως απαραίτητα για τη μετάβαση στο μοντέλο της Ανοικτής Επιστήμης: ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, καλές πρακτικές σε επίπεδο πολιτικών, νέοι τύποι δραστηριοτήτων (διάχυση αποτελεσμάτων, εξόρυξη, αξιολόγηση, κ.λπ.), ρόλοι των κυριότερων φορέων και δικτύων που συμμετέχουν στη μετάβαση στο νέο παράδειγμα. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη των διαφορετικών προσεγγίσεων και ενός οδικού χάρτη για την υλοποίηση βασικών πτυχών της Ανοικτής Επιστήμης.

Το OSFair2017 διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ και το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, με τη σύμπραξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και με την υποστήριξη 4 ευρωπαϊκών έργων του Ορίζοντα 2020, που είναι πρωτοπόρα στον τομέα της Aνοικτής Eπιστήμης: OpenAIRE (www.openaire.eu), OpenUP  (www.openup-h2020.eu), OpenMinTeD (www.openminted.eu) και FOSTER (www.fosteropenscience.eu).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του συνεδρίου opensciencefair.eu  και να παρακολουθείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις στο twitter: @osfair2017.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από OSFair2017

Μάθετε Περισσότερα