Ημερίδα για την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Αττική

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής βασίζεται στην αξιοποίηση και βελτίωση της ερευνητικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και ενός παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο θα στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής.

Ημερίδα με θέμα «Η Αττική επιχειρεί» διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα: Κοινωνία - Ανάπτυξη - Καινοτομία», στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 (09:30-18:00). Στην ημερίδα θα παραστούν και θα μιλήσουν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Crețu, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει και η διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Δρ Εύη Σαχίνη, στο πάνελ "Εξυπνη Εξειδίκευση και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα".

Η πρώτη ενότητα της Hμερίδας έχει θέμα «Εξωστρέφεια, Χρηματοδότηση, Καινοτομία», στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας (ΠΕΠ) Αττικής, Δημήτρης Δρόσης, ο οποίος θα μιλήσει για τη «Σύνδεση ΠΕΠ και Επιχειρηματικότητας». Το πάνελ θα πλαισιώσουν σημαντικοί εκπρόσωποι φορέων επιχειρηματικότητας, όπως ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ΕΣΕΕ, το Enterprise Greece, καθώς και στελέχη της Περιφέρειας.

Στη δεύτερη ενότητα, με θέμα «Έξυπνη Εξειδίκευση και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα», το πάνελ των ομιλητών περιλαμβάνει εκπροσώπους θεσμών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινoτομίας, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), θεσμοί σχετικοί με τη Γαλάζια Οικονομία, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με παρουσίαση της Διευθύντριας, Δρ Εύης Σαχίνη, με θέμα "Το ΕΚΤ και το σύστημα καινοτομίας της Αττικής".

Η τρίτη θεματική ενότητα έχει θέμα «Στηρίζουμε τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα και τις Καλές Πρακτικές», ενώ το πάνελ ομιλητών και εκπροσώπων καλών πρακτικών θα συντονίσει η ίδια η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, τονίζοντας τη σημασία των νεοφυών επιχειρήσεων για το μέλλον της επιχειρηματικότητας. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής βασίζεται στην αξιοποίηση και βελτίωση της ερευνητικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η προώθηση ενός παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο θα στηρίζεται στα πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής, τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, τη γνώση, την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την ποιότητα. Ένα τέτοιο αναπτυξιακό πρότυπο, με κατάλληλο σχεδιασμό και μεθοδικότητα στην εφαρμογή, είναι σε θέση να συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη και να τονώσει την απασχόληση με όρους βιωσιμότητας και δικαιοσύνης. Κρίσιμος σε αυτή τη διαδικασία είναι ο επιτελικός ρόλος της Περιφέρειας Αττικής και η ανάπτυξη και εδραίωση μηχανισμών διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου.

Επιπλέον, η Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας σε τρία προνομιακά πεδία για την Αττική: Δημιουργική οικονομία, Γαλάζια οικονομία και Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών. Στα τρία αυτά πεδία η Αττική αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, ενώ, παράλληλα, διαθέτει το δυναμικό για την ενίσχυση υφιστάμενων και την ανάδειξη νέων δραστηριοτήτων, ώστε να καταστεί μητροπολιτικό κέντρο με διεθνή εμβέλεια. Τα τρία πεδία εξειδίκευσης δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων και αναδυόμενων δραστηριοτήτων έντασης γνώσης, καθώς και συνεργιών μεταξύ τους.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το  Ορίζοντα 2020, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα & καινοτομία, υποστηρίζοντας τους ελληνικούς οργανισμούς & επιχειρήσεις με  συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη, αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Το ΕΚΤ, επίσης, καταγράφει την εθνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και εκδίδει τα επίσημα εθνικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες για Έρευνα & Ανάπτυξη και Καινοτομία (http://metrics.ekt.gr/).

Ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το ΕΚΤ υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, ΕΚΤ