Εντός 2 μηνών θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 2.815 προτάσεων νέων ερευνητών στο ΕΣΠΑ

Η Δράση "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" θα ολοκληρωθεί σε 3 κύκλους και θα διατεθούν περίπου 10.000.000€ σε κάθε κύκλο και συνολικά 30.000.000€.

Άρχισε, και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες η διαδικασία αξιολόγησης 2.815 ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον πρώτο κύκλο ανέρχεται σε 148.564.150€ και ο μέσος προϋπολογισμός ανά πρόταση ανέρχεται σε 52.776€. Σημειώνεται ότι οι ερευνητικές ομάδες αποτελούνται από 10.594 ερευνητές εκ των οποίων 2.815 είναι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, 4.896 είναι υποψήφιοι διδάκτορες και 2.883 είναι κάτοχοι διδακτορικού.

Μέσω της Δράσης δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους. Η Δράση θα ολοκληρωθεί σε 3 κύκλους και θα διατεθούν περίπου 10.000.000€ σε κάθε κύκλο και συνολικά 30.000.000€.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, συνολικά, για τη στήριξη της έρευνας και της σύνδεσης της με την παραγωγή, των νέων ερευνητών και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας θα διατεθούν από το Υπουργείο Οικονομίας, μέσω του νέου ΕΣΠΑ αλλά και των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων που αναπτύχθηκαν, πόροι άνω του 1 δισ. ευρώ. "Με προγράμματα όπως αυτό για την υποστήριξη των νέων ερευνητών που συνάντησε μεγάλη ανταπόκριση, αλλά και με μία σειρά άλλα για την ενίσχυση των επιστημόνων, της έρευνας και της καινοτομίας και της σύζευξη τους με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις, που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στον τόπο τους και να αναπτύξουν την επιστημονική, ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα που αντιστοιχεί στο υψηλό επίπεδο σπουδών τους. Και κυρίως, να κάνουν δική τους υπόθεση την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας" δήλωσε ο Α. Χαρίτσης.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε σχετικά: «Στρατηγικός μας στόχος είναι η στήριξη των νέων επιστημόνων, η αναστροφή του φαινομένου της φυγής τους από τη χώρα και η έμπρακτη υποστήριξη της καινοτομίας μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή συνθήκη που έχει διαμορφώσει η οικονομική κρίση για τη νέα γενιά. Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, επιδιώκουμε να δώσουμε στους ερευνητές όλα τα ‘εργαλεία’ ώστε να χαράξουν στη χώρα μας νέους δρόμους στην επιστήμη».

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

www.ekt.gr, με πληροφορίες από με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων