Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και ενημερωθείτε για τις τάσεις στην Εκπαίδευση μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ

Σημαντικοί εκπαιδευτικοί φορείς με μακροχρόνια εκδοτική δράση εμπιστεύονται τον εκδοτικό μηχανισμό του ΕΚΤ, και διαθέτουν στην ελληνική εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 38 τεύχη περιοδικών και 20 τόμους πρακτικών συνεδρίων Ανοικτής Πρόσβασης.

Με αφορμή την Εβδομάδα Ανοικτής Εκπαίδευσης (27-31 Μαρτίου 2017), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) παρουσιάζει μία πλούσια συλλογή έγκριτων επιστημονικών δημοσιεύσεων για την εκπαίδευση, που διαθέτει στο διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishingΕκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης, δάσκαλοι και καθηγητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας κλίμακας, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, αξιοποιώντας τα εξελιγμένα εργαλεία πλοήγησης που παρέχει το οργανωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ePublishing, μπορούν να αναζητήσουν έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθούν για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης, διεθνώς.

Όταν η επιστημονική πληροφόρηση συναντάται με τις νέες τεχνολογίες, δημιουργούνται νέες προκλήσεις για τη διάδοση της συλλογικής γνώσης και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ανοικτή διάθεση πηγών γνώσης, η αξιοποίηση ανοικτών και επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων, η ανάπτυξη καινοτόμων ανοικτών τεχνολογιών και διαλειτουργικών υποδομών, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για την αποτελεσματική διαχείριση της συλλογικής γνώσης. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται δράσεις με διεθνή απήχηση για τη συσσώρευση, ανοικτή διάθεση και αξιοποίηση της ψηφιακής γνώσης από την ερευνητική, ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα.

Το ΕΚΤ πρωτοπορεί στη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, αναπτύσσοντας τεχνολογικές υποδομές για την ανοικτή διάθεση πηγών γνώσης. Μία τέτοιου είδους υποδομή είναι και το διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων ΕΚΤ ePublishing, που αποτελείται από τρεις πλατφόρμες για την έκδοση περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών-βιβλίων και απευθύνεται σε έγκριτους επιστημονικούς εκδότες και σημαντικούς ερευνητικούς φορείς της χώρας που επιλέγουν να διαθέσουν την επιστημονική τους παραγωγή με Ανοικτή Πρόσβαση. 

Σημαντικοί εκπαιδευτικοί φορείς με εκδοτική δραστηριότητα έχουν εμπιστευθεί τον εκδοτικό μηχανισμό που παρέχει το ΕΚΤ, και αξιοποιώντας τον, έχουν διαθέσει συνολικά 38 τεύχη περιοδικών και 20 τόμους πρακτικών συνεδρίων, στην εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Μέχρι σήμερα, το περιβάλλον του ΕΚΤ ePublishing παρέχει Ανοικτή Πρόσβαση σε περισσότερες από 938 επιστημονικές δημοσιεύσεις για την Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση, την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, την Ψυχοφυσιολογία κ.λπ. Μέλη της εκπαιδευτικής, της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας, ανατρέχοντας στο αρχείο των τευχών που εκδίδει ο εκάστοτε φορέας, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο πρωτότυπων δημοσιεύσεων, βιβλιοκριτικών άρθρων, ερευνητικών εργασιών, πρακτικών συνεδρίων, διαλέξεων και συνεντεύξεων, και να ενημερωθούν για θέματα που απασχολούν τους τομείς της Εκπαίδευσης.

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, δάσκαλοι και καθηγητές της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και της Τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής κλίμακας και ερευνητές, διατρέχοντας τη σελίδα του επιστημονικού περιοδικού "Ανοικτή Εκπαίδευση" που εκδίδει το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ), αποκτούν πρόσβαση σε δημοσιεύσεις με αντικείμενο την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την εκπαιδευτική πολιτική και δια βίου μάθηση. Το περιοδικό κυκλοφορεί από το 2005, στηρίζεται στη φιλοσοφία της Ανοικτής Εκπαίδευσης, προωθεί ζητήματα δια βίου εκπαίδευσης και εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες μορφές εναλλακτικής εκπαίδευσης.

Στον διαδικτυακό τόπο του περιοδικού "Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης", που εκδίδει το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες που συνδέουν την εκπαιδευτική πράξη με την έρευνα και την καινοτομία. Θεωρητικά κείμενα νέων ερευνητών, παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων, συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις από συνέδρια, παρουσιάσεις βιβλίων, διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας, ευρετηριάζονται στο αρχείο των τευχών του περιοδικού.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της "Επιστημονικής Επετηρίδας" του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, νέοι ερευνητές, εκπαιδευτικοί και φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν ψηφιακό περιεχόμενο σχετικό με τον τομέα της έρευνας στον χώρο της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, μελέτες επισκόπησης ή θεωρητικές εργασίες.

Όσοι επίσης επιθυμούν να ενημερωθούν για την επιστημονική γνώση που παράγεται στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, μπορούν να ανατρέξουν στις διευθύνσεις των περιοδικών "Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση" του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και "Έρευνα στην Εκπαίδευση" του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης.

Επιπροσθέτως, στην πλατφόρμα eProceedings της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εκδόσεων φιλοξενούνται 16 τόμοι και 402 συνολικά εισηγήσεις του συνεδρίου "Ιnternational Conference of Distance Learning (ICODL)" που διοργανώνει το ΕΔΑΕ σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), καθώς και 4 τόμοι με 221 εισηγήσεις από το "Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης", που διοργανώνει  το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Το Διεθνές Συνέδριο Ιnternational Conference of Distance Learning (ICODL) έχει διεθνή απήχηση και δίνει την ευκαιρία κάθε δύο χρόνια σε δεκάδες επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές να συμμετέχουν σ’ έναν ενδιαφέροντα επιστημονικό διάλογο, ανακοινώνοντας και παρακολουθώντας επιστημονικές εργασίες, καλές πρακτικές και προτάσεις που αφορούν στο επιστημονικό πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, των παιδαγωγικών, των ΤΠΕ στην εκπαίδευση κτλ.

Στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης δημοσιεύονται εισηγήσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε θέματα εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, όπως επίσης και ψυχιατρικής, ψυχολογίας, γλωσσολογίας και λογοθεραπείας. Επιπλέον, παρουσιάζονται νέες ερευνητικές και παιδαγωγικές εμπειρίες από διακεκριμένες προσωπικότητες στον χώρο της εκπαίδευσης.